Winschoten

Beste Tuinvrienden,

Terwijl veel planten en bomen in onze tuinen een winterslaap houden, zijn sommige exemplaren al driftig in de weer om ons snel hun kunsten te tonen. De grond zit vol met beloftes. De eerste Sneeuwklokjes komen boven en ik zie al knoppen in de Helleborus.

Niet alleen de grond zit vol met beloftes, ook onze vereniging heeft het nodige voor u in petto in het nieuwe jaar. Een aantal lezingen en workshops staan in het teken van biodiversiteit. Op 19 januari zal een kweker vertellen hoe u uw tuin kunt aanpassen aan klimaatverandering en hoe u op een eenvoudige manier een steentje kunt bijdragen aan het beperken van klimaatschade. Bij de jaarvergadering is er een lezing over de natuurlijke wijze waarop Schotse runderen leven in gebieden in onze provincie en hoe zij de groei van kruiden tussen grassen bevorderen en daarmee tevens het leven van insecten, vlinders en kleine zoogdieren.

In februari is er een workshop ‘Fruitbomen snoeien’ om te leren  fruitbomen volledig tot hun recht te laten komen. In maart vertelt een akkerbouwer over de omschakeling van zijn bedrijf naar een biologisch akkerbouwbedrijf en wijst hij op methodes die ook heel goed zijn toe te passen in particuliere tuinen. In april is er een lezing over planten die geschikt zijn voor de schaduw en kunt u deelnemen aan een workshop ‘Compost maken’.  Ook de liefhebbers van bloemschikken komen volop aan hun trekken. Er is een serie van drie workshops ‘Bloemschikken’ waaraan u volledig of deels kunt deelnemen.

Maar u kunt ook op 1 april (geen mop) bij de workshop ‘Hanging baskets’, stekjes planten in een hangmand. Dan kunt u medio mei al iets prachtigs in uw tuin ophangen of cadeau geven.

Reislustige leden kunnen hun hart ophalen bij meerdaagse reizen naar Duitsland en Engeland. Maar ook dichter bij huis zijn uiteraard weer de nodige tuinen te bezoeken. Kortom, het belooft een heel plezierig jaar te worden. Dat wensen het bestuur en alle anderen die zich voor het programma hebben ingezet, u in ieder geval toe!

Meer informatie over de activiteiten in de periode januari tot en met april, de meerdaagse reis, de open tuinen estafette en de jaarvergadering treft u hierna aan. Graag tot ziens op 19 januari!

Hartelijke groet, Evelieke Slob, voorzitter


Activiteiten ”G&B afd. Winschoten” januari 2023 t/m april 2023

Do. 19 januari Els van Kooten, tuinieren in een veranderend klimaat

“Over klimaatveranderingen en wat we kunnen doen om de opwarming van de aarde te beperken is al veel geschreven. Planten en dieren reageren verschillend op deze veranderingen. Hierdoor ontstaan problemen, zoals bloemen die al bloeien als er nog geen bijen zijn en vogeltjes die een nestje bouwen als er nog geen rupsen zijn. De biodiversiteit gaat hierdoor achteruit. Hiermee samen hangt de toename van bepaalde (schadelijke ) insecten als gevolg van opwarming.” (evk)

Wat wij zelf kunnen doen in onze tuin om de schade te beperken en ermee om te leren gaan, daarover gaat deze lezing. Zij zal ook ingaan op welke planten hierbij passen, en eventuele aanpassingen van de tuin.

Els van Kooten is eigenaar van de Kwekerij de Elzenhof in Roswinkel bij Emmen. Na een hoveniersopleiding en praktijkervaring bij een kweker in het westen van het land is ze in 2007 haar eigen bedrijf gestart waar zij haar liefde voor planten ten volle tot bloei kan laten komen.

Zij ontwerp tuinen, maakt beplantingsplannen, legt tuinen aan en geeft vakkundig advies voor alle aspecten van de tuin en. In de kwekerij heeft zij een groot aanbod van heesters, vaste planten, maar ook haagplanten, rozen, klimplanten, éénjarigen en leuke bolgewassen.

Meer informatie op de website www.kwekerijelzenhof.nl

Ma. 13 februari 1e bloemschikles door Lineke Hummel

Dit jaar organiseren we een blok van 3 avonden bloemschikken.

Dit blok is op; maandag 13 februari, dinsdag 7 maart en woensdag 5 april (paasthema).

Onder leiding van Lineke Hummel uit Stadskanaal, worden o.a. de  kneepjes van het vak geleerd.

Twee weken voor de les ontvangt u de opdracht van het te maken stuk. Lineke heeft zelf al een voorbeeldstuk gemaakt en dat is  tijdens de les te bewonderen. U neemt zelf gereedschap en materialen mee, bijv. uit eigen tuin.

De kosten zijn voor het hele blok:  28,00 euro voor leden en 34,00 euro/niet leden.

Wilt u 1 of 2 avonden komen dan zijn de deelnamekosten per avond 10,00 euro voor leden en 13,00 euro/niet leden.

U kunt het bedrag van de lessen overmaken op rekeningnr.NL91RABO 0351 7533 97 t.n.v. K.M.T.P. afd. Winschoten eo, met vermelding blok of avond.

Locatie in MFC  ”De Binding”, Sportlaan 4 in Oude Pekela.

Inloop vanaf 19.00 uur, installeren en koffie/thee/lekkers. Aanvang van de les is 19.30 uur.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij en voor deze avonden kunt u zich opgeven bij Gerda Mellema, tel.0597-612094 of per mail: gerda.p.mellema(at)kpnmail.nl met vermelding blok of avond.

Do. 23 februari Jaarvergadering en lezing over “Noorderlanden Galloways”, Schotse runderen in natuurgebieden.

De agenda voor de vergadering staat elders in deze nieuwsbrief.

Over de lezing:

“Onze Schotse runderen zorgen vrijwel geheel voor zichzelf. De Galloways grazen in een karakteristiek landschap met dijken, uitgestrekte vlaktes, poelen en met soortenrijk gras, kruiden en struiken.
Onze kudde bestaat uit ossen, stieren, koeien, jongvee en kalfjes.

Wie oog in oog komt te staan met een Galloway, is verkocht. De runderen zien er met hun zwarte krullen niet alleen lief uit, ze zijn het ook. Maar vergis je niet, het is een oerras dat zich niet laat aaien.
De Galloway is afkomstig uit het gebied Dumfries and Galloway in het Zuid Westen van Schotland.

In Nederland worden de runderen voornamelijk gehouden voor de begrazing van extensieve gebieden. Door hun kieskeurige manier van grazen, bevorderen de Galloways de groei van kruiden tussen het gras. Ook verspreiden de runderen zaden van planten door hun vacht en mest. Hierdoor ontstaan soortenrijkere weiden en het bevordert het leven van vele insecten, vlinders, vogels en kleine zoogdieren. Een Galloway voelt zich happy als het kan grazen in natuurlijk landschap en als het op natuurlijke wijze wordt gehouden.” Uiteindelijk komen er ook “producten” van. Over dit alles vertelt Bianca. Zij laat zien (en proeven?) wat er uiteindelijk in de verkoop komt.

Zie ook www.noorderlanden.nl/

Vr. 24 februari Roelof Kuper, Workshop fruitbomen snoeien.

In vervolg op de workshop fruit enten in 2017 wordt het zo langzamerhand tijd om de toen geënte bomen te snoeien. Daarvoor geeft Roelof Kuper, samen met een compagnon een workshop “Fruitbomen snoeien”.

De workshop is op het erf van Piet Mellema, Hamdijk 9, 9693 TB Bad Nieuwschans. Bij dit erf is de stichting “het Groninger Landschap” betrokken. Hier staan voldoende geschikte bomen om te leren snoeien, of verouderde kennis weer op te halen. Aanvang 13.30 uur

Aan deze workshop zijn geen kosten verbonden, vooraf opgeven is wel gewenst, want het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 12. U kunt zich opgeven bij de secretaris; watzebokma(at)hotmail.com of telefonisch op 06-53187079

Als gereedschap kunt u een eigen snoeischaar en snoeizaag meenemen.

Do. 16 maart Gert Noordhoff: Biologische akkebouw en de lessen voor (moes)-tuineigenaren

In deze lezing vertelt Gert Noordhoff uit Bellingwolde over de omschakeling naar een natuurinclusief en biologisch akkerbouwbedrijf en de specifieke aandacht die dat vraagt voor het bodemleven. Elementen waar we in onze (moes)tuinen steeds meer aan willen werken.

Sinds een paar jaar bestaat het bouwplan uit veel verschillende gewassen en is de omschakeling naar biologisch grotendeels voltooid. Maar dat is niet de enige omschakeling: op een groot deel van de percelen vindt nu strokenteelt plaats. Gert nam met zeven andere telers deel aan een project van o.a. WUR waarbij in praktijkproeven ervaring met strokenteelt werd opgedaan. Die ervaringen waren positief. Reden om op te schalen. Vanaf 2023 gaat hij een stap verder door te werken met “Pixlteelt”

Voor Gert waren vergroten van de biodiversiteit en daardoor verhogen van gewasweerbaarheid belangrijke drijfveren. Hoe diverser een akker, hoe beter de biodiversiteit. Maar ook het bedrijfseconomische verhaal moet gezond zijn. Ook voor gangbare telers is strokenteelt interessant, vindt hij. De ziektedruk wordt lager, bodemnutriënten zijn ruimer beschikbaar, de kosten worden lager enzovoort. Dit is technisch ook beter mogelijk geworden door de toepassing van GPS. Werken aan biodiversiteit betekent ook goed zorgen voor de bodem met alle aandacht voor een rijk bodemleven.

Al deze zaken spelen niet alleen in de akkerbouw maar zijn zeer toepasbaar in de veel kleinere schaal van moestuinen en particuliere tuinen. Gert maakt in zijn lezing met regelmaat uitstapjes naar de betekenis van deze ontwikkelingen voor de particuliere (moes)tuin eigenaar.

Gert is op meer terreinen actief. Samen met anderen verwerkt en vermarkt hij zijn producten binnen de coöperatie “de Graanrepubliek”. Ook zoekt hij de verbinding met consumenten door bijzondere diners te organiseren, zoals een kool-diner op de Grote Markt. Verder is hij betrokken bij de Dubbele Dijk (Bierum) waar een proefgebied ontstaat voor zilt-tolerante akkerbouw en aquacultuur. Daarnaast is hij beleidsadviseur bij de prov. Groningen. In 2021 opgenomen in de Food100.

Dit wordt een lezing met een andere invalshoek dan we gewend zijn, maar de lezing biedt veel interessante wetenswaardigheden.

Za. 1 april Workshop “Hanging Baskets” maken bij kwekerij van Oostwaard,

Tijdens deze workshop vult u onder begeleiding een Engelse hangmand.

U wordt door fam. Van Oostwaard ontvangen met koffie of thee. Daarbij krijgt u eerst uitleg over de kwekerij en de verzorging van de hanging basket. Daarna is het tijd om zelf aan de slag te gaan. Er wordt gewerkt met éénjarige jonge zomerbloeiers, teeltaarde, basismeststoffen en een grote hanging basket. De planten waarmee gewerkt wordt, zijn tijdens de workshop nog in het stekstadium. Er kan een keuze gemaakt worden uit een ruim assortiment zomerbloeiers waar foto’s en namen bij weergegeven staan. Zo kan er al een mooie kleurencombinatie gekozen worden, ondanks dat het nog stekjes zijn!

Aan het einde van de workshop zullen de gevulde hanging baskets in de kwekerij opgehangen worden (dit is optioneel). De kwekerij zorgt nog zo’n anderhalve maand voor de hanging baskets, omdat het buiten nog te koud is. Net voor Moederdag kan de hanging basket opgehaald worden. U zult versteld staan!

Kosten: De workshop kost € 35,00 per persoon. Te voldoen bij aanvang van de workshop. Dit is inclusief hanging basket, 16 stekken, teeltaarde, basismeststoffen, koffie of thee en advies en begeleiding. En uiteraard de anderhalve maand verzorging! Als u al in het bezit bent van een hanging basket-frame met een diameter van 40 cm dan mag u deze ook gebruiken en krijgt u € 1,50 korting. De kokosmat kunt u bij ons niet hergebruiken. Dit in verband met het risico op schimmelziektes.
 

Workshopdag: zaterdag1 april 2023, aanvang 14.00 uur. Bij kwekerij van Oostwaard, De Akkers 17, 9636 CB Zuidbroek.
Aanmelden: U kunt zich tot 24 februari voor deze workshop per mail bij de secretaris aanmelden.  watzebokma(at)hotmail.com of 06-53187079

Wacht u niet te lang, het aantal plaatsen is beperkt tot 10!

Wo. 19 april Jan Dijkstra: Toepassing van schaduwplanten

Twee en een half jaar geleden vertelde Jan Dijkstra, van kwekerij en kijktuin Aan de Dijk in het Groningse Oude Schip, over schaduwplanten en grassen. Er blijken verrassend veel mogelijkheden om een schaduwtuin aantrekkelijk en spannend te maken.

In deze lezing gaat Jan een stap verder in de toepassing van schaduwplanten en het maken van borders en verrassende combinaties met deze boeiende groep planten. Met regelmaat stelt Jan beplantingen samen voor (schaduw) bakken, borders of volledige tuinen. Soms gevuld met 1 soort, of bloemrijk met meerdere soorten planten. Dan moet je kijken naar mooie en jaarrond interessante combinaties en rekening houden met veel verschillende omstandigheden.

Vanuit deze specialisaties vertelt Jan over deze vorm van tuinaanleg. Met voorbeelden van de verschillende groeiplaatsen, omstandigheden, grondsoorten en vragen van de opdrachtgevers.

Natuurlijk komen daarin mooie planten voorbij zoals de bijzondere blad en schaduwplanten zoals o.a. Disporum, Rodgersia, Arisaema, Podophyllum en vele varens, de tweede specialiteit van de kwekerij.

Hij neemt ook de planten mee die hij bespreekt. 

Verrassende paadjes

Laat je tijdens de lezing verrassen door de beelden van tuinen, borders en kwekerij. Smalle paadjes leiden je langs een dijk beplant met grassen en vaste planten. Een bamboebosje, een stobbentuin met schaduwplanten en varens zorgen voor een oase van rust en sfeer.  Neem alvast een voorproefje op de lezing en kijk op de website www.kwekerijaandedijk.nl

Een bezoek aan de kwekerij en kijktuin Aan De Dijk is zeker de moeite waard  U vindt er plantensoorten waar u enthousiast over kunt zijn vanwege hun luchtige sierlijkheid, de bijzondere bladvormen, hun onverwoestbaarheid en de subtiele bloei. Botanische rariteiten en liefhebbersplanten groeien er ook!

Za. 29 april Workshop Van tuin- en keukenafval tot compost

Het lijkt zo mooi, je eigen compost maken. Maar hoe doe je dat? Je leert de stappen die je moet zetten om tuin- en keukenafval om te toveren in een vruchtbare grondstof

In deze workshop, verzorgd door Henk de Jonge, worden jullie meegenomen in de wijze waarop de compost ontstaat en wat zij er allemaal mee doen in hun eigen tuin.

Een aantal zaken worden besproken zoals:

 • Ligging en grootte  van de composthoop.
 • Wat kan wel of niet op de composthoop.
 • Beluchting en omzetten.
 • Opbouw composthoop.
 • Toepassing van de compost.

Na de theoretische uitleg maken jullie kennis met de composthopen van de fam. De Jonge, zodat ook de praktische kant wordt toegelicht en zichtbaar is. Het geheel duurt ongeveer twee uur.

Het adres is: Utterlagerweg 9, 9641 EC Vlagtwedde.

Ontvangst en aanvang vanaf 10.00 uur met koffie en iets lekkers.

Opgeven bij watzebokma(at)hotmail.com of 06-53187079

Za. 29 en Zo 30 april. Alternatieve Kwekerijen dagen

Bij tuingoed Foltz in Meeden. Voorheen de Noordelijke kwekerijendagen, nu nog meer vooral een keur aan bijzondere kwekerijen. Groei en Bloei is hier met een stand vertegenwoordigd en G&B leden hebben korting op de entree.

Vooraankondiging: 13 – 21 mei Rhododendronbloei in Westerstede

Dit is de tijd van de Rhododendronbloei. In en rond Westerstede (Dtl.) is er een keur aan activiteiten en is het centrum van Westerstede als één grote bloemenmarkt ingericht.

In deze periode organiseren wij een dagtocht met eigen vervoer naar Westerstede en “Hobbie Rhododendronpark”. Verdere aankondigingen in de nieuwsbrief van mei. Zie ook de website https://www.rhodo.de/


Uitnodiging en agenda van de algemene ledenvergadering 23 februari 2022 19.30 uur, “Rozenpaviljoen”, Parklaan 1 Winschoten

Het jaarverslag wordt tijdens de vergadering via een Powerpoint demonstratie gepresenteerd en zal ook in de eerstvolgende nieuwsbrief  verschijnen. We hopen er samen een gezellige avond van te maken.

 

Agenda

1. Opening door de voorzitter, mw. Evelieke Slob.

2. Vaststelling van het verslag van de ledenvergadering 23 februari 2022. Dit verslag stond in de nieuwsbrief van mei 20223. Financieel verslag 2022 door de penningmeester, mevrouw Gerda Mellema

3. Financieel verslag 2022 door de penningmeester, mevrouw Gerda Mellema

 1. Vragen ter toelichting

4. Verslag Kascommissie 2022, dhr. S. Mulder en dhr. J. Bosscher, reservelid mw. M. Assenberg.

 1. Vaststelling Financieel verslag 2022. Ondertekening
 2. Samenstelling en benoeming Kascommissie 2023 aftredend   dhr. S. Mulder, benoeming van een nieuw reservelid

5. Bestuursverkiezing,

Aftredend,

 • Mw. Elly Bosman –Bol, bloemschikcoördinator. Zij is niet herkiesbaar.

Het bestuur draagt als nieuw bestuurslid voor mw. Ineke Essing uit Winschoten. Mevrouw Essing heeft ruime ervaring in het besturen van een Groei en Bloei afdeling en we zijn blij dat we gebruik mogen gaan maken van haar kennis.

 • Dhr. W. Bokma. Hij is voor één jaar herkiesbaar.
 • Vacature ledenadministratie. Mw. Mellema beheert nu tijdelijk de ledenadministratie.

Graag ziet het bestuur alle vijf functies ingevuld. Daarom de oproep voor (tegen) kandidaten voor  deze functies. U kunt zich tot 22 februari 18.00 uur melden bij de secretaris.

 1. Presentatie jaarverslag 2022 “G&B afd. Winschoten” in woord en beeld, door Evelieke Slob en Watze Bokma. Het uitgeschreven verslag komt in de nieuwsbrief van eind april.
 2. Vragen – opmerkingen over de presentatie.
 1. Rondvraag en sluiting.   Pauze

Na de pauze volgt de presentatie door Bianca Lubberts over haar “Galloway runderen”.


Open Tuinen Weekenden 2023

Hebt u zich al aangemeld voor het nieuwe seizoen? Er kunnen altijd nieuwe tuinen bij!

 

Dit zijn de data voor de opentuinenweekenden 2023:

         

Haren / Eelde                          27, 28, 29 mei

Midden-Groningen                   10 en 11 juni

Landelijk                                 17 en 18 juni

Stadskanaal                            1 en 2 juli

Winschoten                            22 en 23 juli

Appingedam / Delfzijl               5 en 6 aug

Groningen                               19 en 20 aug

 

In 2022 was onze afdeling “Winschoten” als eerste aan de beurt. En het was koud! Toch was het een geslaagd weekend met veel positieve reacties. Men heeft genoten. Zoals u ziet is het opentuinenweekend voor Winschoten nu op 22 en 23 juli, volop zomer. Dan zien de tuinen er weer heel anders uit, een goede reden om ze nog eens te bezoeken.

 

Er komt weer een fraaie gids voor de Open Tuinen Estafette om te verspreiden onder de leden en andere belangstellenden. De website www.opentuinenestafettegroningen.nl wordt steeds meer bezocht, een bewijs dat er veel mensen geïnteresseerd zijn in onze tuinen.

Een tijdige aanmelding is belangrijk om alles goed voor te bereiden en uit te voeren. De tuinbeschrijvingen en foto’s van de deelnemende tuinen dienen voor 28 januari 2023 aangeleverd te worden.

In 2022 stonden van Winschoten e.o. 27 tuinen in de gids, wij hopen natuurlijk dat ook in 2023 weer veel tuinpoorten open staan.

Wilt u meedoen op 17 en 18 juni en/of 22 en 23 juli? Schroom niet en neem contact op met de tuinencommissie om u aan te melden of om meer informatie te krijgen, zij geven graag antwoord op uw vragen.

Mocht u in uw omgeving nog een mooie tuin weten, geef ons een seintje. Het liefst een lid van Groei & Bloei. Eventueel is  het ook zonder lidmaatschap mogelijke een keertje mee te doen, maar bij een tweede jaar is dat lidmaatschap wel een vereiste.

 

De deelnemers van 2022 worden door ons ook persoonlijk benaderd. Als u al eens in voorgaande jaren meegedaan hebt en u wilt de liefhebbers nog eens van uw paradijsje laten genieten, dan verzoeken we u om u opnieuw aan te melden. Beide weekenden van 10.00 – 17.00 uur. Deelnemen aan een enkel weekend of een enkele dag is uiteraard mogelijk. Het is traditie om voor de open tuinendagen van G & B geen entree te vragen. Als u  koffie of thee aanbiedt (geen verplichting!) kunt u daarvoor uiteraard een vergoeding nemen. Eigenaren die wel een entree willen, kunnen niet meedoen.

Tuinencommissie Semper Florens:

Edzo Ebbens, Goldhoorn 19A, 9682 XL Oostwold, e.h.ebbens@ziggo.nl, 0597-551245

Jannie Bos, St Vitusholt 86, 9673AK Winschoten, info(at)wubsbos.nl, 0597-420896


Afscheid van Jacqueline van Eck.

Jacquelien van Eck is 10 jaar onze inspirerende bloemenworkshop “juf” geweest en heeft nu te kennen gegeven te stoppen met het geven van de bloemenworkshops bij onze vereniging. Zij heeft ons altijd met verve laten genieten om een geslaagde bloemdecoratie te maken. Iedereen ging altijd met een mooi kunstwerk naar huis.

Zij pakte op zo’n avond helemaal uit, creëerde een sfeervol hoekje met allerlei materialen en trakteerde ons aan het slot  van de avond altijd op een “toetje”, om nog iets te maken van de restjes.

Jacquelien heelft bij onze vereniging 2 bloemdemonstraties geven waar veel belangstelling voor was.

We gaan haar missen, maar we kunnen altijd in haar winkel “Buitengewoon Bezig” in Bellingwolde terecht.

Jacquelien heel veel dank voor je tomeloze energie en inzet bij het geven van de bloemenworkshops. Wij kijken terug op 10 jaar bloemenplezier.

Dank, Dank, Dank.

 


Terugblik excursie Dutchworms

Zaterdag 22 oktober stonden de deuren van de wormenkwekerij van Dutchworms open voor leden van Groei & Bloei Winschoten. Gerben Mekelenkamp, eigenaar van Dutchworms, trapte de middag af met een korte presentatie. Hij vertelde over de passie voor wormen in de familie en hoe zijn bedrijf in een Oldambtster schuur tot stand is gekomen. 

Hierna was het tijd voor het echte werk. Gerben nam de bezoekers mee in het proces: van gft-afval naar bodemverbeteraar. Wat begint bij het voer voor de wormen dat bestaat uit reststromen zoals gft-afval, koemest en ingekuild blad. De wormen verwerken dit naar wormenmest.

De wormenmest die uit de bedden -houten bakken waarin de wormen zich bevinden- komt, is een prachtige bodemverbeteraar. Wormenmest is ontzettend rijk aan micro-organismen en stimuleert het bodemleven. 

Gerben legde ook uit hoe u, als tuinliefhebber, zelf aan de slag kunt met wormen! De wormenkliko is speciaal ontwikkeld voor buiten en kan zo’n 4 kilo gft-afval per week verwerken. De wormenmest kan gemakkelijk zelf geoogst worden en natuurlijk daarna in de tuin gebruikt worden. Een duurzame én leuke manier om zelf gft-afval om te zetten tot wormenmest: een voedzame bodemverbeteraar.

Enthousiast geworden? Of wilt u meer weten? Bezoek dan de webshop www.dutchworms.nl of neem contact op via Whatsapp 06-82103408


Kerstworkshop in Hooghalen

Met 12 nieuwsgierige dames togen we met z’n allen naar Hooghalen  voor een kerstworkshop, gehouden in een kleine voormalige melkfabriek, waar Linda woont en ze haar prachtige atelier heeft.

Net een snoepwinkel, allerlei kleurige kerstballen, kraaltjes, sterretjes, dennenappels, noem maar op. Wat men nodig heeft om een mooi kerststuk te maken is aanwezig.

Zo ook het benodigde gereedschap, erg handig.

We werden verwelkomd door Linda met koffie/thee, daarna duidelijke uitleg over de werkwijze. Men kon kiezen uit een te maken ster op stander of een stuk op een rechthoekige stuk lei. Er werd aandachtig gewerkt en in de pauze was er gebak bij de koffie.

Aan het eind van de middag waren er mooie creaties gemaakt en gingen we na een glaasje fris weer naar huis.

Gerda Mellema.


Reisinformatie 5-daagse tuinenreis East-Anglia 2023

woensdag 7 juni t/m zondag 11 juni 2023.

Overtocht 7 juni met Stena Line Hoek van Holland - Harwich en 10 juni 2023 Harwich - Hoek van Holland, 2 nachten in het 4* Pentahotel Ipswich.

Op de heenreis is een bezoek aan de tuin ‘Labyirint’ in Honselerdijk  gepland.

In Engeland staat Beth Chatto’s Garden op de lijst, daar waren we een aantal jaren geleden heel kort en dit is de herkansing. Vrije tijd en vrije lunch in Bury St Edmunds, een leuk stadje en veel te zien: ruïne, kathedraal, Abbey Gardens, museum. Twee geplande publunches. Een Hall met tuin en huisbezoek.

Er staan totaal acht Engelse tuinen in de planning, Wyken Hall, Bressingham steam & Gardens , Oulton Hall, East Ruston Old Vicarage, Hindringham Hall huis & tuin, Polstead Mill, The Priory en Beth Chatto.

De reis gaat door met 25 betalende deelnemers, € 695,- p.p.; toeslag 2-persoons buitenhut met beneden bedden p.p. € 28,-; toeslag kamer voor alleengebruik € 75,-; toeslag hut voor alleengebruik € 53,-.

Inbegrepen: vervoer per luxe touringcar met airconditioning en toilet, bemand door een ervaren chauffeur, reisbegeleiding door ervaren reisleiding van Garden Tours, overtocht met de Stena Line v.v. incl. ontbijt in een 2-persoons buitenhut, twee overnachtingen incl. ontbijt en diner in het genoemde Pentahotel in Ipswich, afscheidsdiner op de laatste dag, programmaboekjes bij vertrek.

Niet inbegrepen: entrées van de tuinen, kosten van lunches, diner 1e dag, uitgaven van persoonlijke aard, kosten van eventuele verzekeringen, verplichte SGR bijdrage van € 5,- per persoon bijdrage calamiteitenfonds van € 2,50 per factuur met een maximum van 9 personen, administratiekosten van € 25 per factuur.

Zoals al jaren de gewoonte is hebben mensen die al eerder mee geweest zijn de informatie als eersten ontvangen en de bus is nagenoeg volgeboekt. Er is een wachtlijst aangelegd, de ervaring leert dat er vaak nog wel wijzigingen plaats vinden.

Op alle reserveringen zijn de boekings- en reisvoorwaarden van Garden Tours van toepassing. Voor meer informatie en aanmelding: jannie@wubsbos.nl of 0597-420896

Vriendelijke groet, Jannie Bos.


Vereniging- en afdelingsnieuws

Contributie, misschien schrok u wel een beetje van de verhoging dit jaar. We weten dat de landelijke vereniging afgelopen jaar extra kosten heeft gemaakt, o.a. voor het jubileum, Floriade en Gardenista. En extra bezuinigen door een blad minder uit te geven lijkt geen goed plan. Aan de andere kant, we hebben een actieve vereniging met een mooi blad en dat kost omgerekend € 7,- per maand. En als je het zo bekijkt valt het misschien nog een beetje mee.

Aantal leden: Per 1 januari 2023 heeft onze afdeling 184 leden. Ook onze afdeling heeft dus te maken met een gestage teruggang. Een reden te meer om te proberen nieuwe leden enthousiast te maken voor onze mooie vereniging.

Helaas mogen we vanwege de wet op de privacy geen namen meer noemen van bv de nieuwe leden. Maar voor u, nieuwe leden, van harte welkom en we hopen u regelmatig te zien bij onze lezingen en andere activiteiten.

Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 oktober bij de landelijke ledenadministratie. Zie de colofon in “Groei & Bloei”. Voor mailberichten en / of de digitale nieuwsbrief van onze afdeling mailen naar info(at)winschoten.groei.nl Of: gerda.p.mellema(at)kpnmail.nl

Bezorgen van de nieuwsbrief. Van een aantal leden is bekend dat zij naast de digitale versie de nieuwbrief ook graag op papier ontvangen. U kunt dit doorgeven aan Gerda Mellema,  gerda.p.mellema@kpnmail.nl of 0597-612094. Krijgt u de nieuwsflitsen nog niet? Hiervoor kunt u zich melden via info(at)winschoten.groei.nl


Groninger Bloembollenroute voorjaar 2023

In 2008 ontstond de ‘Groninger bloembollenroute’, eerst met open zondagen in april, vervolgens werden  ook de sneeuwklokjeszondagen en krokuszondag toegevoegd. Een succes, ondanks het dan soms koude weer komen liefhebbers genieten van deze  eerste bloeiers in het voorjaar: het wordt lente.

Voor de vijftiende keer zijn dit jaar in Oost-Groningen de vier tuinen weer een aantal zondagen in februari, maart en april geopend.

Sneeuwklokjeszondagen op: 26 februari en op 5 maart,

Krokuszondag op 19 maart en nog twee opeenvolgende zondagen in april: 23 en 30 april. Alle dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

U bent welkom bij:

‘The Stonefarm’, Anna en Tinus Scheltens, Zijdstukkerweg 7, 9501 LB Stadskanaal, tel. 0599-612203, e-mail: tinus.anna@stonefarm.nl, www.stonefarm.nl.

‘De Houtstek’, Thea en Ed van der Hout, Bouwteweg 2, 9697  XN Blijham, tel. 0597-434789 , e-mail: edentheavanderhout@gmail.com, www.dehoutstek.blogspot.nl.

‘Tuinfleur’, Rika en Pieter van Delden, Nieuweweg 34, 9682 RM Oostwold, tel. 0597-551383, e-mail: tuinfleur@planet.nl. www.tuinfleur.nl.

‘Wubsbos’, Jannie Bos, St.Vitusholt 86, 9673 AK Winschoten, tel. 0597-420896, e-mail: info@wubsbos.nl. www.wubsbos.nl.

Groepen kunnen in deze periode ook op andere dagen, dan echter wel op afspraak de tuinen bezoeken. Uiteraard geven de tuineigenaren graag meer informatie, neemt u gerust contact op.


Activiteiten bij de “Buren”

Deze kunt u allemaal vinden op de site: www.rayon-groningen.groei.nl Op deze site zijn de verschillende activiteiten te zien, en de plaats, datum en tijdstip waar deze worden gehouden.

Nadere informatie vindt u op de website van betreffende afdeling.

www.plaats.groei.nl  (wij hebben www.winschoten.groei.nl)


Gegevens Groei & Bloei Afdeling Winschoten en Omstreken

Voorzitter

Evelieke Slob

Telefoon 0597-552580

e-mail eveliekeslob(at)gmail.com

 

Secretaris

Watze Bokma,

Telefoon 0597-591688

e-mail  watzebokma(at)hotmail.com

 

Penningmeester

Gerda Mellema,

Telefoon 0597-612094

e-mail  gerda.p.mellema(at)kpnmail.nl

tevens neemt Gerda tijdelijk de ledenadministratie waar.

 

Bestuurslid en bloemschikcoördinator

Elly Bosman-Bol,

Telefoon 0597-562634

e-mail  gerriebosman(at)planet.nl

 

Bestuurslid en ledenadministratie

Helaas vacant, belangstellenden mogen zich melden bij de secretaries. U kunt ook eerst een tijdje vrijblijvend met het bestuur “meedraaien”.

 

De Website

Webmaster Giny Bokma-Brons, e-mail:    info@winschoten.groei.nl 

De website vindt u op  www.winschoten.groei.nl

 

De ledenavonden worden gehouden in het Rozenpaviljoen te Winschoten en beginnen om 19.30 uur.

 

Kopij

De kopij voor het mei-september nummer moet vóór zaterdag 15 april 2023 bij de secretaris binnen zijn. watzebokma(at)hotmail.com


De nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door:

De nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: