Winschoten
 

60 jaar  Afdeling Winschoten 

“Semper Florens”    Maart 2022

De jubileumuitgave van de nieuwsbrief krijgt u ook allen thuis bezorgd.

 

Als je van tuinen en Tuinieren houdtBeste Tuinvrienden

In het januarinummer van Groei en Bloei kondigde hoofdredacteur Jasper Kamp aan, dat alle leden in dit jaar, 2022, leuke activiteiten kunnen verwachten i.v.m. het 150 jarig bestaan van de landelijke vereniging   “Groei en Bloei”. Voor ons geldt vooral dat we trots en blij mogen zijn op het 60 jarig (!) bestaan op 12 maart van dit jaar. Onze vereniging “Semper Florens” gaat dit jubileum groots vieren op zaterdag 7 mei 2022. Om het op de datum zelf te organiseren was vanwege de geldende Coronamaatregelen nog niet verantwoord.  Het programma en verdere informatie vindt u in deze Nieuwsbrief. Dat is ook de reden dat dit nummer er extra feestelijk uit ziet.

Het afgelopen jaar verliep wéér niet zoals wij gehoopt hadden en weer was Covid hier de schuldige van. Het is in onze 60 jarige bestaansgeschiedenis wel heel bijzonder, dat we 2 jaar lang door Covid beheerst worden. In 2021 konden we alleen in september en oktober onze avonden organiseren. De uitgestelde bloemschikdemonstratie van Hans Zijlstra kon op 20 oktober eindelijk doorgaan. Ook konden we genieten van de Open Tuinenestafette, wat wederom een groot succes was. De reis van Jannie Bos ging naar Noord-Duitsland en onze jaarlijkse dagtocht naar Barneveld en omgeving. De herfstworkshop bloemschikken vond plaats op een nieuwe locatie nl “de Binding“ in Oude Pekela. Een creatieve vondst!

Het bestuur blijft zich inzetten voor al die enthousiaste leden en nodigt u allen van harte uit voor alle activiteiten, die nu op het programma staan. Wij blijven positief en kijken met plezier vooruit naar de komende maanden. Het wordt een jaar met veel activiteiten in de planning. Naast onze eigen activiteiten ook nog “Gardenista” en de Floriade in Almere. We volgen het groeien en bloeien van alles aan “groen” in onze tuinen en zien de dagen alweer lengen. Het verwonderen over, het verwachten en het verheugen op, zit geworteld in elke tuinier. Tevens betekent dat hoop en dat heeft iedereen wel eens nodig in deze onzekere tijd! Een tuinier blijft echter altijd doorgaan. Zo hopen we allen op een geslaagd jubileum in mei en een zonnig tuinjaar, met veel tuinbelevenissen!

In dit nummer o.a.:

 • De jubileumdag op 7 mei en plannen voor de rest van het jaar.
 • Een interview met een trouw lid
 • Kennismaking met onze toekomstige voorzitster
 • Het jaarverslag over 2021
 • De gegevens voor ons programma in het eerste half jaar van 2022.
 • Landelijke activiteiten “Gardenista en de Floriade

Hartelijke groeten, Tineke Ebbens, voorzitter.

 


Programma jubileumdag 60 jaar “Semper Florens”

November 2021 begon de jubileumcommissie met de voorbereidingen. En dat heeft een mooi programma opgeleverd. Na de succesvolle bloemschikdemonstratie in “de Ontmoeting” in Scheemda blijkt dit ook een goede locatie voor ons jubileum. Ook langs deze weg nodigen wij u en jullie, leden, sponsoren en andere betrokken bij onze vereniging, uit om dit jubileum samen met ons te vieren.

Naast het “officiële” gedeelte willen we ruimte geven voor ontmoeting, ontspanning en het ophalen van herinneringen. Dit laatste aan de hand van oude foto’s, krantenknipsels e.d.

Zaterdagmiddag 7 mei in "de Ontmoeting" te Scheemda

Aanvang en ontvangst

13.00 uur. De deur is los. Ontvangst met gelegenheid tot felicitatie van het bestuur. Bij binnenkomst is er koffie of thee.

 • 13.30 uur Start van het programma, woord van welkom door de voorzitter en ruimte voor een enkele toespraak
 • Inleiding en lezing door mw. Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging. Zij houdt voor ons een lezing in twee delen met als thema: “Wat er speelt op de Wadden”.
 • Pauze, met koffie / thee en iets lekkers.
 • Deel twee van de lezing door Lutz Jacobi.
 • Pauze met een hapje en een drankje. Gelegenheid elkaar te ontmoeten
 • Neem ook een kijkje bij wetenswaardigheden van 60 jaar “Semper Florens” met veel leuke foto’s, objecten uit het verleden en “mooie bloemstukken”.
 • Rond 16.30 uur de officiële afsluiting en dankwoord door de voorzitter

Wij hopen op jullie komst. Aanmelden voor dit feest kan vóór 27 april 2022 bij: dhr. E. Ebbens, email: e.h.ebbens@ziggo.nl.

Alvast tot ziens, de jubileumcommissie.

 


Activiteiten ”Semper Florens” maart 2022 t/m juni 2022

Woensdag. 30 maart Jaap Kloosterhuis, over Rottumeroog en plaat

Sinds mensenheugenis spreken ze tot de verbeelding: Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuiderduin, 3 onbewoonde Groningse Waddeneilandjes in het mooiste natuurgebied van Nederland. Ooit woonden er boeren, kloosterlingen en strandjutters, nu zijn deze eilandjes in de Waddenzee vooral de thuisbasis voor zeehonden en vogels.

Wind water boetseren hier het landschap, gedreven door de westenwinden “wandelen” ze rustig maar zeker steeds verder oostwaarts.

Alleen Rottumeroog is toegankelijk tijdens begeleide excursies van Staatsbosbeheer in de maanden augustus t/m oktober. Jaap Kloosterhuis, boswachter van dit gebied, zal ons, op de hem kenmerkende wijze, alles vertellen over de geschiedenis, beheer en beleid en de flora en fauna van deze eilandjes

Zaterdag 9 april Aftrap Open Tuinen Estafette

In “In Den Stallen” te Winschoten voor eigenaren van de open tuinen.

Naast het aanbieden van de nieuwe gids, is er een korte lezing van Willem Friedrich over Streekhistorie.

Dinsdag 12 april Lente- en Paasworkshop bloemschikken.

De bloemenworkshop staat weer onder de inspirerende leiding van Jacquelien van Eck.

Na opgave bij Elly Bosman krijgt u de nadere gegevens, zoals materialen die door uzelf meegenomen dienen te worden en hoe de stukken er uit gaan zien.

De kosten zijn, inclusief een traktatie, € 7,50 voor leden, € 10,-- voor niet leden. Als er nog plaats is mag uw vriend(in) of buurvrouw/man mee.

Noteert u de datum alvast in uw agenda en u kunt zich opgeven bij : gerriebosman(at)planet.nl 

Het is weer in de nieuwe locatie de “Binding” 2, Sportlaan 4, 9665 HT te Oude Pekela. 

Aanvang vanaf 19.00 uur met koffie en installeren. Dan kunnen we om 19.30 uur beginnen.

De veertiende Oost-Groninger bloembollenroute!

U kunt dit jaar nog naar de krokuszondag op 20 maart.

En twee opeenvolgende zondagen in april: 17 en 24 april,

alle dagen van 11.00 tot 17.00 uur.

Zie: www.tuinfleur.nl , www.wubsbos.nl, www.dehoutstek.blogspot.nl en www.stonefarm.nl Zie ook de aankondiging elders in deze nieuwsbrief

Woensdag 20 april, Brian Kabbes. Waar komen onze tuinplanten vandaan?

Alle tuinplanten zijn ooit op enig moment uit de natuur gehaald en zijn vaak na lange omzwervingen en kwekersactiviteiten in onze tuinen terecht gekomen.

In dit lezingsprogramma neemt Brian Kabbes u mee naar alle uithoeken van de wereld waar hij vaak met eigen ogen de voorouders van onze tuinplanten in het wild zag groeien. Van de uitgestrekte prairies van Noord Amerika tot de alpen van Nieuw Zeeland en van de steile hellingbossen in Japan tot de steenwoestijnen van Zuid Afrika overal zijn ooit planten verzameld om bij ons als tuinplant te dienen.

U krijgt een beeld van het verzamelen van planten in vroeger tijden door onverschrokken plantenjagers en tevens kunt u zien wat de natuurlijke groeiplaatsen ons vertellen over het gebruik van de betreffende planten in onze tuinen. In twee maal 50 minuten maakt u een botanische wereldreis, langs vele boeiende tuinplanten en evenzoveel opmerkelijke verhalen.

Zaterdag 23 en Zondag 24 april. Noordelijke Kwekerijendagen

Bij Tuingoed Foltz in Meeden.

Groei en Bloei is hier met een stand vertegenwoordigd en G&B leden hebben korting op de entree.

Zaterdag. 7 mei. Viering van het 60 jarig Jubileum

In de “Ontmoeting” te Scheemda. Gastspreekster mw. Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging.

Woensdag 25 tot en met zondag 29 mei “Gardenista”

Na een prachtig bloem- en tuinfestival in 2019 strijkt Gardenista in 2022 neer op de historische buitenplaats Den Alerdinck (tussen Zwolle en Raalte) van 25 tot en met 29 mei. Zie ook verder in deze nieuwsbrief.

Zaterdag 28 en Zondag 29 mei OpenTuin Estafette Winschoten

Onze beurt om de tuinen open te stellen.

De informatie over de opengestelde tuinen vindt u in de nieuwe gids en op de website www.opentuinenestafettegroningen.nl

Zaterdag 18 en Zondag 19 juni, Landelijk open tuinen weekend.

In aansluiting op de “Nationale Tuinweek”, doen we mee met het  traditionele landelijk Open Tuinen Weekend.

Ook deze gegevens vindt u in de tuinengids en de website.

Vrijdag 8 juli, Busreis naar de Floriade.

Samen met fa. Deiman organiseert onze afdeling een reis naar de Floriade in Almere.

De dag wordt traditiegetrouw afgesloten met een gezamenlijk diner. V

erdere informatie over de reis en de aanmelding vindt u in de eerstvolgende nieuwsbrief .

Noteer deze dag alvast in uw agenda!


OPEN TUINEN WEEKENDEN 2022

Dit zijn de data voor de opentuinenweekenden 2022:

Winschoten                                     28 en 29 mei

Appingedam/Delfzijl                     11 en 12 juni

Groningen                                        2 en 3 juli

Haren/Eelde                                     23 en 24 juli

Midden-Groningen                        6 en 7 augustus

Stadskanaal                                     20 en 21 augustus

Landelijk open weekend en Nationale Tuinweek: 18 en 19 juni

Semper Florens is dus als eerste aan de beurt en er staan straks 26 tuinen in de kleurrijke gids voor de Open Tuinen Estafette.

Voor de nieuwsgierigen onder ons: de website is al bijgewerkt. Deze site wordt steeds meer bezocht,

een bewijs dat er veel mensen geïnteresseerd zijn in onze tuinen. Zie ook: www.opentuinenestafettegroningen.nl


Jaarverslag 2021 Afdeling Winschoten en omstreken

Bestuur; het bestuur werd in 2021 gevormd door:

Voorzitter                                                     Tineke Ebbens

Secretaris                                                     Watze Bokma

Ledenadministratie                                   Albert Gringhuis

Penningmeester                                        Gerda Mellema

Lid en bloemschikcoördinator               Elly Bosman

Ongeveer een jaar geleden, bij het opstellen van het jaarverslag 2020 konden we noteren:” Totdat in maart het Coronavirus en daardoor de noodzakelijke maatregelen van het RIVM roet in het eten gooiden. We gingen plat.” In de overgang naar 2021 was het niet anders. De eerste maanden vergaderde het bestuur op afstand, deed veel per mail en / of in beperkte samenstelling. De geplande activiteiten konden opnieuw geen doorgang vinden. We zien terug op een tweede jaar verenigingsactiviteiten, dwars gezeten door het Coronavirus.

De eerste lezingen moesten we afzeggen en ook de jaarvergadering kon geen doorgang vinden. Het bestuur heeft aan de leden laten weten dat de formele handelingen zoals kascontrole en verslagen door gaan, maar zonder vergadering. In de nieuwsbrief van januari stond het sociaal jaarverslag en in het meinummer het verslag van de kascommissie. Leden konden er op reageren en zonder reactie / bezwaren zijn de stukken goedgekeurd.

In mei kon het bestuur besluiten tot een informele ledenavond bij Tuinfleur, de tuin van de fam. Van Delden. Hier is voldoende ruimte om elkaar op de verantwoorde afstand te zien. 8 juni was het zover. Ondanks de beperkingen kwamen zo’n 40 leden opdagen. En daar bleek uit dat er veel behoefte was om weer gewoon verder te kunnen.

Gedurende de zomer konden de open tuinendagen gelukkig doorgaan. En ons weekend van de Opentuinenestafette Groningen was een groot succes. De open weekenden hebben ook een aantal nieuwe leden opgeleverd. We konden nog een busreis organiseren naar de Gelderse vallei, tuinclubs hebben bezoeken afgelegd en ook een enkele bloemschikavond kon doorgaan.

Ook in het najaar konden we nog enkele lezingen houden en de traditionele plantenruildag op 2 oktober ging ook door. Klap op de vuurpijl was de bloemschikdemonstratie door Hans Zijlstra. Hier konden we bijna 100 leden en andere belangstellenden welkom heten. En daarmee was min of meer de koek weer op en belandden we weer in de noodzakelijke beperkingen.

De bestuursvergaderingen lieten we in een verantwoorde opstelling doorgaan, want ook de voorbereidingen voor ons 60 jarig jubileum, op 12 maart 2022, zijn van start gegaan. Om zoveel mogelijk actief te blijven heeft de programmacommissie in september het programma voor 2022 opgesteld. Voor een deel bestaat dat uit de verschoven lezingen, die we eerder dit jaar moesten annuleren.

In oktober werd de RABOsponsoractie “Clubsupport” gehouden. Deze bracht voor ons het mooie bedrag van ruim € 498.- op! Fijn dat zoveel stemmers voor ons kozen en een mooi bedrag voor ons “binnenhaalden”. Heel erg bedankt! 

We hebben dit jaar extra aandacht geschonken aan ledenwerving. De Open tuinen leverden nieuwe leden op, maar ook onze deelname aan de landelijk flyeractie. Hierbij hebben we mensen gericht benaderd en dat leverde een goede respons op. Helaas hebben door de Coronamaatregelen enkele trouwe leden opgezegd. Gelukkig aan het eind van het jaar een toename van 5 leden!

Door het gebrek aan activiteiten groeide ons spaarsaldo. Helaas moeten we bijna zeggen. Dit moet echt bij de leden terechtkomen middels allerhande activiteiten. Een deel van de reserveringen zullen in het komende jaar ingezet worden rond ons jubileum.

Vanwege de stilstand het eerste halfjaar heeft het bestuur de leden voorgelegd, om de bestuursverkiezing door te schuiven naar 2022. Hier zijn geen bezwaren op binnengekomen.  

Het bestuur vergaderde in 2021 onder wisselende omstandigheden acht keer en heeft veel via mail e.d. geregeld. En we mogen blij zijn dat er in elk geval één nieuw kandidaat bestuurslid is. Zij draait ter oriëntatie vanaf oktober mee in de vergaderingen. Helaas heeft het bestuur in september afscheid genomen van de collega bestuurders van de afdeling Veendam. Deze afdeling is door gebrek aan nieuwe bestuursleden gestopt. En jammer genoeg zien we dit noodgedwongen stoppen vaker voorkomen.

Eén van onze afdelingsleden is lid van de landelijke ledenraad en is goed op de hoogte van hetgeen er landelijk  speelt. Zo kunnen wij meedenken over landelijke onderwerpen. De provinciale rayonraad vergaderde 1 maal en daar was ons bestuur vertegenwoordigd. Aan het einde van het jaar heeft het bestuur een nieuwjaarskaart aan alle vrijwilligers en sponsoren gebracht. Dit met het doel iedereen die actief is voor onze vereniging te bedanken.

In 2021 is de Nieuwsbrief drie keer uitgegeven. Veel leden en andere belangstellenden krijgen de nieuwsbrief en regelmatig onze nieuwsflitsen. En daar zijn zo’n 250 adressen op geabonneerd. Er is een redelijk aantal leden die naast de digitale vorm ook een papieren exemplaar krijgen. In het kader van de wet op de privacy, worden ontvangers er regelmatig op gewezen hoe zij zich kunnen afmelden. Voor het overige volgt onze vereniging de landelijke aanwijzingen rond dit onderwerp.

Het bestuur kreeg bericht van het overlijden van dhr. Albert Schrik. Hij is een oud-voorzitter van onze afdeling en nog altijd erg betrokken. Tijdens de eerste ledenavond zal onze voorzitter hem en enkele andere overleden die bij onze vereniging betrokken waren gedenken.

Onze bloemschikdames bezorgden “kersttaarten” bij enkele verzorgings/ verpleeghuizen. Een geste die zeer op prijs werd gesteld en misschien wel leidt tot een mooie traditie.

Commissies

In 2021 hadden we de volgende commissies die alle de nodige activiteiten ontplooien.

Tuincommissie:                              Dhr. A. Gringhuis, Mevr. J. Bos

Jaarprogramma:                            Mevr. G. Gringhuis, dhr. E. Ebbens, Dhr. W. Bokma

Tuinclubs:   “Passiebloem”.          Mevr. I. Bos Eijssen, Mw. G. Smit, C. Jansen-Hooghuis.

                “de Toenstruuners”        Mevr. T. vd. Hout en dhr. J. Steenweg.  .

                "Oxalis“                              Mevr. G. Mellema, Mevr. E. Bosman 

Bloemschikcommissie:                Mevr. E. Bosman, Mevr. T. Ebbens, Mevr. G. Mulder, Mevr. J. Edens

Reiscommissie Jaarreis:               Mevr. J. Bos

Kascommissie:                                dhr. S. Mulder en dhr. A.Trenning

Plantenruildag:                               Mevr. E. Bosman

Beheer website:                             Mevr. G. Bokma

Onze activiteiten

Er stonden mooie dingen in ons programma, maar net als bij veel andere organisaties moesten wij programmaonderdelen uit- of zelfs afstellen. Toch kunnen we met plezier terugkijken op:

 • Een gezellige eerste bijeenkomst in juni(!)
 • Mooie open tuinen weekenden.
 • Een mooie busreis naar tuinen in de Gelderse vallei.
 • Enkele verrassende lezingen in september en oktober
 • De plantenruilbeurs in de tuin van de familie Bosman. Veel belangstelling en een gezellige bijeenkomst.
 • De bloemschikdemo op 20 oktober, verzorgd door Hans Zijlstra.
 • Onze bestuursvergaderingen, met alle beperkingen toch altijd opbouwend en gemoedelijk.

Ledenaantal

Het ledental bedroeg op 1 januari 2021 183 leden en op 31 december 2021 196

Daar moeten we bij opmerken dat hier ook leden bij zijn die overgekomen zijn van de afdeling Veendam.

Tot slot

We mogen blij zijn met al die mensen die zich belangeloos voor onze vereniging inzetten. Naast de commissies en de tuinclubs hebben we ook (oud) leden die b.v. de nieuwsbrief rondbrengen. Allen onze hartelijke en welgemeende dank! Ook weer voor de mensen die vanuit het rayon de tuinestafette organiseren, de tuinengids maken en de website onderhouden.

En dit alles kan niet zonder geld. Gelukkig hebben we een aantal enthousiaste en trouwe sponsoren, ook voor hen alle dank!

Winschoten, 23 februari 2022, Tineke Ebbens, vz. Watze Bokma secr.


Leven in het Groen. Het thema van Gardenista 2022

Gardenista is hét groenfestival in Nederland. Het 5-daagse festival biedt tuinontwerpers, bloemarrangeurs, hoveniers, kwekers, moestuinierders maar ook studenten, hobbyisten, kunstenaars en cateraars een podium waar ‘Leven in het Groen’ centraal staat. Ben je ín voor een dagje waar al jouw ‘groen’ zintuigen geprikkeld worden? Kom dan naar Gardenista van 25 tot en met 29 mei 2022.

Gardenista is er voor iedereen!

Klinkende namen als Hans Kramer van kwekerij de Hessenhof, Harry Pierik, Sjaak Willemstein en de Tuinen Mien Ruys delen hun inspiratie en kunde. Bekende en jonge talentvolle bloemarrangeurs verzorgen demonstraties en moestuinierders laten je proeven van eetbare bloemen. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een gezinsdagje uit of uitje met de tuinvereniging:

 • Workshops voor kinderen
 • 150 exposanten
 • Diverse kwekers met unieke planten
 • Een verrassend entertainment- en muziekprogramma
 • Catering onder eeuwenoude bomen

Historische buitenplaats

Het festival vindt plaats op de historische buitenplaats ‘Den Alerdinck’ in Laag Zuthem vlakbij Zwolle. Het sfeervolle landgoed biedt volop ruimte om -rekening houdend met eventuele RIVM richtlijnen- een spraakmakend festival te organiseren.

Voor tickets ook online te bestellen zie: www.gardenista.nl

Online: € 12,50,  Kassa: € 14,50 Passe-partout: € 29,00
Groepsticket: € 8,00 

De prijzen zijn voor leden van G&B op vertoon van een geldige ledenpas

Op de “Goldhoorn” ruim 50 jaar lid van Groei en Bloei

Als je lid bent van Groei & Bloei krijg je kennis en kennissen. Dat klopt, zo zat ik op een dinsdagavond na een heerlijke lasagneschotel met een notitieboekje in de aanslag aan tafel bij Tineke en Edzo Ebbens. Tineke is voorzitter van Semper Florens en in die functie mijn ‘slachtoffer’.

Groei & Bloei Winschoten e.o. werd opgericht in 1962 en de moeder van Edzo was mede betrokken bij die oprichting en ze was ook een van de eerste leden.

Toen Tineke daar over de vloer kwam ging schoonmoeder met haar langs de borders en leerde haar het verschil tussen een afrikaantje, een leeuwenbekje en een duizendschoon. Dat was mooi te leren bij één van de vroegere activiteiten, de Geraniummarkt voor het Winschoter stadhuis.

Na hun huwelijk woonden Tineke en Edzo op de boerderij aan de Goldhoorn en de ouders in het huis er naast. Tineke kon zelfstandig aan de slag in de tuin, schoonmoeder was niet bemoeizuchtig, maar stond haar wel altijd met tips terzijde.

Tineke werd in die tijd uiteraard ook lid van Groei & Bloei, ze was een trouw lid. Maar nog niet actief, ze stond voor de klas, het eerste kind werd geboren en ze hielp mee op de boerderij. Het jonge gezin hield haar volop bezig. Ze bezocht wel de bijeenkomsten in de bovenzaal van Hotel de Nederlanden.

Later, toen de kinderen de deur uit waren gingen ze echt los. Ze lieten een vijver graven, de borders werden groter, er kwam een zitkuil en een grote tafel met een dak van platanen, een moderne moestuin met een haag er omheen en een speciale rode border op kleur. Ongeveer 25 jaar geleden deden ze voor het eerst mee met een open tuinenweekend. Het was spannend en werd een groot succes. Tineke lag ’s avonds nog stuiterend in bed. Wel een klein minpuntje, ze had cake gebakken en die was op een gegeven moment op zodat moest overstappen op gewone koekjes uit de trommel.

Er kwamen veel bezoekers naar de tuin, soms met bussen vol, uit het hele land en uit Duitsland. Ze werden zelf ook nieuwsgierig naar andere tuinen en gingen op stap. Op de vrije woensdagmiddag met schoonmoeder en vriendinnen. Ook naar kwekerijen. Of samen op jacht naar bijzondere bomen en struiken. Naast deze activiteiten waren ook de tuinclubs belangrijk en vooral het bloemschikken gaf veel plezier. Met name de deelname aan nationale bloemschikwedstrijden. Ze kijken ook met veel voldoening terug op de tuinconcerten die ze zes keer voor een goed doel organiseerden.

Op een bepaald moment gaan de jaren tellen en blijkt de tuin en boerderij te groot. Op maat komt er, ook aan de Goldhoorn iets moois voor terug met 1.400 m2 om je weer op uit te leven.

Tineke is nu zes jaar voorzitter. Ze heeft dat als een leerzame tijd ervaren. Een plezier om samen te werken met een fijne groep mensen die ook vinden dat ze het met elkaar moeten doen. Een bestuur dat verbonden blijft in een groene vriendenkring.

Tineke benoemt vier  highlights in deze periode: de excursie naar het Lauwersmeergebied, de doop van de roos ‘Groei & Bloei’ in het rosarium en de doop van de roos ‘Maxima’ door koningin Maxima. Een fantastische gebeurtenis waarvoor de dames van Semper Florens samen de bloemstukken maakten. En nog net voor Corona vond op 15 januari 2020 een avond met Nienke Plantinga over ‘avontuurlijk tuinieren’ plaats. Er was veel publiciteit in de plaatselijke kranten met als gevolg dat er ruim 100 mensen  aanwezig waren, het bestuur was bijna in shock, maar wel geweldig natuurlijk.

Tot slot spreekt Tineke de hoop uit dat met het oog op de toekomst  van Semper Florens het aantal leden constant blijft en de opkomst bij alle activiteiten nog wat groeit.

Jannie Bos.


Even voorstellen Evelieke Slob

Zo’n twintig jaar geleden ben ik met mijn gezin in Oostwold gaan wonen. Onze ogen waren gevallen op een prachtige oude woning. Dat er nog veel aan moest gebeuren en dat de achtertuin bestond uit een paardenzandbak, onkruid en opgestapelde oude troep, hield ons niet tegen. We waren verliefd op het huis en de plek. Terwijl bouwvakkers het dak en de kozijnen aanpakten, begon ik in de vrije uurtjes de tuin te veroveren. Steeds maakte ik weer een klein stukje onkruidvrij en zette ik er wat planten in.

 

Het bezoeken van open tuinen in de omgeving werkte inspirerend en bemoedigend. Zo was ik erg onder de indruk van de tuin van Tineke en Edzo Ebbens bij hun boerderij en ook van bezoektuin Tuinfleur. Bij een van die open dagen attendeerde Rika van Delden (Tuinfleur) mij op Groei & Bloei.

Ik werd lid en heb veel kennis opgedaan door het tijdschrift. Ik moet bekennen dat ik niet altijd zo’n trouwe bezoeker ben geweest van lezingen omdat ik geen familie in de buurt had die even als oppas kon bijspringen. Toch is het mij gelukt om af en toe een lezing bij te wonen en ik genoot daar altijd erg van. Vooral die van Rob Leopold is mij bijgebleven.

De stekjesruilochtenden zijn ook heel gezellig. Zo gemoedelijk en leuk om pollen en stekjes uit te wisselen met andere plantenliefhebbers en ervaringen te delen. Het leuke van onze vereniging is dat iedereen op zijn eigen manier zijn eigen paradijs schept. Tuinieren kan overal, op een balkonnetje of op een landgoed. De liefde voor groen verbindt. Inmiddels staat mijn tuin vol met voorjaarsbollen, volwassen hortensia’s, rozen, hagen en van alles en nog wat. In de ogen van een echte kenner mag het misschien geen naam hebben. Er staat te veel mos in het gazon, de graskantjes zijn nooit mooi recht en er is vast veel aan te merken op het ontwerp. Maar zelf ben ik erg tevreden met het resultaat en geniet ik met volle teugen van alles wat de tuin elk seizoen te bieden heeft. Als ik er de tijd voor had, zou ik dagelijks uren willen tuinieren.

 

Toen ik de dringende oproep van het bestuur las om je aan te melden als bestuurslid omdat er een aantal plaatsen vrijkomt en er nog geen mensen stonden te popelen voor opvolging, heb ik mij kandidaat gesteld. Het zou toch zonde zijn als onze mooie vereniging ermee op moet houden wegens een gebrek aan belangstelling voor een bestuursfunctie. Door de corona-uitbraak is de noodzaak van een prettige groene woonomgeving nog meer tot iedereen doorgedrongen. We zullen ons moeten instellen op een leven met corona en een leven met corona is heel wat dragelijker als je oog hebt voor alles wat groeit en bloeit. Juist nu is onze vereniging dus van meer waarde dan ooit.

Evelieke.Bericht van Gerben Mekelenkamp.

De afgelopen jaren hebben Groei en Bloei leden vaak een keer losgestorte wormenmest bij ons gehaald. Maar dat kan niet meer. Voorheen kweekten wij viswormen en nu zijn het compostwormen de kweek hiervan is anders. Er komt minder wormenmest vrij maar hierdoor is het wel geconcentreerder. Wanneer het toegepast wordt is er ook minder nodig. Dit is voor ons de reden waarom de kostprijs omhoog is gegaan en de verkoop nu in zakken is. En ook hiermee hopen wij u van dienst te kunnen zijn.

Met vriendelijke groet, Gerben Mekelenkamp 


Nieuwe leden van “Semper Florens”

Het was een mooi gebruik om in de nieuwsbrieven altijd de naam en woonplaats van de nieuwe leden te vermelden. Helaas, landelijk blijkt dat dit problemen in het kader van de wet op de privacy op kan leveren en krijgen we als afdelingen het advies dit niet meer te doen. Daarom op een aangepaste manier:

We mogen verwelkomen:

9 leden van de opgeheven afdeling Veendam

9 leden door de flyeractie eind vorig jaar en

2 leden die zichzelf tussendoor hebben aangemeld.

Allemaal van harte welkom en we hopen u vaak een keer tegen te komen bij onze lezingen en andere activiteiten.

Krijgt u de nieuwsbrief niet digitaal maar wilt u dit wel, dan kunt u zich hiervoor aanmelden per e-mail bij: watzebokma(at)hotmail.com

De  wet op de privacy.  U kunt uw opzegging of opgave voor mailberichten en / of de digitale nieuwsbrief mailen naar info(at)winschoten.groei.nl  Of: gerda.p.mellema(at)kpnmail.nl


Activiteiten bij “de buren”

Stadskanaal:

23 maart Siergrassen en Bamboes door Jan Dijkstra (“Aan de Dijk”)

26 april Avontuurlijk tuinieren door Nienke Plantinga

Midden-Groningen (Hoogezand e.o.)

22 maart Mooi Moestuinieren door Alie Stoffers.

18 april Fair Groei&Bloei op Fraeylema 2022

28 april Nieuwe vaste planetn door Brian Kabbes

Appingedam - Delfzijl:

22 maart Avontuurlijk Tuinieren door Nienke Plantinga

21 april Permacultuur door Vera Gruitink

 

Zie voor locatie en aanvangstijden de website van betreffende afdeling.

www.plaats.groei.nl  (wij hebben www.winschoten.groei.nl)


De Floriade

Op 14 april 2022 opent Floriade haar poorten een half jaar lang in Almere. Je ontdekt hier oplossingen van innovators uit binnen- en buitenland die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken. En je geniet van de geur en kleur van bloemen, planten, groenten en fruit. Duik in het thema ‘Growing Green Cities’ en laat je verrassen! Eens in de tien jaar komen alle groene grootheden bijeen gedurende deze wereldtuinbouwtentoonstelling. Van over de hele wereld verzamelen zich experts die groene oplossingen presenteren die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken.

Binnen het thema tonen meer dan 400 nationale en internationale deelnemers hun nieuwste groene uitvindingen, oplossingen en toepassingen. Van zonnedakpannen tot verbazingwekkende verticale geveltuinen en van de beste manieren om tomaten te kweken tot de nieuwste snoeitechnieken. Te zien, proeven en ervaren bij Floriade.

In 2022 bestaat Groei & Bloei 150 jaar! Dat gaan we natuurlijk vieren met activiteiten, acties, bijeenkomsten, publicaties en verrassingen ... Ook op de Floriade en tijdens Gardenista zal het jubileum gevierd worden! De voorbereidingen zijn in volle gang. Hou deze site, onze socials en de nieuwsbrieven in de gaten voor het laatste nieuws.

Entreetickets zijn voor één dag Floriade Expo 2022 van 14 april t/m 9 oktober 2022 inclusief een enkele rit met de kabelbaan.

Kijk op de website voor de actuele gegevens en overweeg eventueel de aanschaf van de Floriadepas. Zie voor alle informatie www.floriade.com“Semper Florens” Groei & Bloei Afdeling Winschoten en Omstreken

Voorzitter

Tineke Ebbens

Telefoon 0597-551245

e-mail j.h.h.ebbens(at)ziggo.nl
 

Secretaris

Watze Bokma,

Telefoon 0597-591688

e-mail watzebokma(at)hotmail.com

 

Penningmeester en ledenadministratie

Gerda Mellema,

Telefoon 0597-612094

e-mail  gerda.p.mellema(at)kpnmail.nl

 

Bestuurslid en bloemschikcoördinator

Elly Bosman-Bol,

Telefoon 0597-562634

e-mail  gerriebosman(at)planet.nl

 

Bestuurslid

Evelieke Slob

Telefoon 0597-552580

e-mail eveliekeslob(at)gmail.com

 

 

De Website

Webmaster Giny Bokma-Brons, e-mail:    info@winschoten.groei.nl 

De website vindt u op  www.winschoten.groei.nl

 

De ledenavonden worden gehouden in het Rozenpaviljoen te Winschoten en beginnen om 19.30 uur.

Kopij

De kopij voor het juninummer moet vóór zaterdag 21 mei 2022 bij de secretaris binnen zijn. watzebokma(at)hotmail.com