Winschoten

Donderdag 4 april Lambert Sijens Tuinieren met klimaatverandering.

Aanvang 19.30 uur, Het Rozenpaviljoen, Parklaan 1a Winschoten

Lambert heeft in zijn tuinen van Weldadigheid de nodige ervaringen opgedaan in het moestuinieren. Dit is een biologische kwekerij van bijzondere groenten, kruiden, zaden en pootgoed.

Net als alle tuiniers hebben ze ook in deze tuinen te maken met de effecten van klimaatverandering. Want dat dit verandert weten we inmiddels maar al te goed. Wat dat betekent voor het (moes)tuinieren vertelt Lambert ons in deze informatieve lezing.

Lambert is van oorsprong milieukundige en voordat hij 16 jaar geleden met deze kwekerij begon, ruim 15 jaar voor de overheid werkzaam in de  wereld van energiebesparing en duurzame energie.