Winschoten

Update

Geachte leden en belangstellenden.

Het zal u niet verbazen dat het bestuur heeft besloten de jaarvergadering van 17 februari tot nader order uit te stellen. De Coronamaatregelen zorgen daar voor en die blijven voorlopig nog van kracht. Zelfs het bestuur handelt het weinige dat nu nog moet per mail en telefoon af. Met andere woorden; de vereniging staat even stil. Het bestuur is van plan om de jaarstukken in concept vast te stellen en dat maken we definitief als we de jaarvergadering “inhalen”. Wanneer dat is laten we nog open.

Op dit moment, 7 februari, dreigt ook de natuur een poosje tot stilstand te komen en dat terwijl de sneeuwklokjes en akonieten al dapper staan te bloeien. Aan de andere kant, richting de tweede helft van februari kan een wintertje nooit erg lang meer duren.

Zodra het weer kan zal het bestuur bij elkaar komen om te bedenken hoe we als nog invulling kunnen geven aan ons jaarprogramma, wat kan er wel doorgaan en welke afspraken moeten we gaan verplaatsen.

Intussen is de Open Tuinen Commissie druk doende veel ( en ook nieuwe!) tuinen op te nemen in de Open Tuinen Gids, die dit voorjaar gaat verschijnen. De ervaringen van afgelopen zomer hebben bewezen dat een tuinbezoek, met de nodige voorzichtigheid, goed mogelijk is.

We hopen dat u allemaal lekker negatief kunt blijven. Of te wel “blijf gezond”.

Tot een volgend contact,

Het bestuur van afdeling Winschoten.

De Oost-Groninger bloembollenroute

De Oost-Groninger bloembollenroute heeft ook last van Corona, de open dagen m.b.t. de sneeuwklokjeszondagen zijn afgelast.

We hopen half maart met de krokuszondag voorzichtig weer van start te gaan (als alles meezit...)

Houd u daarvoor de betreffende websites in de gaten en die informatie plaatsen we ook op de website van Groei & Bloei Winschoten.

Lezing 10 maart en bloemendemonstratie

De volgende lezing staat gepland voor 10 maart. Ook het doorgaan daarvan is nu al zeer twijfelachtig, maar daarover houden we u ook weer via een nieuwsflits op de hoogte.

*   Het bestuur heeft al wel besloten om de bloemdemonstratie van Hans Zijlstra in elk geval te verplaatsen naar een later tijdstip. Dit vraagt namelijk nogal wat voorbereiding en op dit moment is de situatie nog te onzeker om ons op 31 maar te richten.