Winschoten

Van de Voorzitter

Beste Tuinvrienden!

Na een prachtige fietstocht door “ons “ karakteristieke Oldambt met goudgeel graan links en rechts van ons, zit ik nu héél voldaan op ons terras dit voorwoord te schrijven.

We zullen allemaal een totaal ander voorjaar met daarna de zomer hebben beleefd! In het begin van Corona moet je alles weten over het heersende virus. Je kijkt naar de info-programma’s op de TV, je leest de krant en je blijft thuis. Je hoopt dat het na de zomer misschien wel weer over is! Maar, nee: met alle positiviteit in mij, moet ik helaas erkennen, dat we nog midden in deze vreselijke pandemie zitten en we nog zeer angstig zijn voor besmetting op locaties, waar veel mensen bij elkaar zijn. Het virus heerst nog steeds en wij moeten ons hier dus op aanpassen! U zult het merken bij het lezen van deze Nieuwsbrief. Geen verslagen van de tuinreis naar Engeland, van de dagtocht, van excursies etc. Weinig tuinen open bij het open tuinenweekend van Semper Florens. Het bestuur houdt de moed erin en hoopt u toch weer op verantwoorde wijze in beweging te krijgen. Zoals de richtlijnen van onze regering nu zijn, is het goede nieuws, dat we in september ons jaarprogramma weer kunnen voortzetten.

In overleg met Peter van het Rozenpaviljoen kunnen we U daar opgepaste afstand ontvangen! U moet zich “goed“ voelen en U dient zich van te voren aan te melden. U leest op de volgende pagina’s over de lezingen in de komende maanden en wat we, van U als bezoekers verwachten. Het noteren van een datum in een vrijwel lege agenda geeft je een positief gevoel! Indien het kan: kom weer naar onze gezellige, maar ook interessante lezingen.

Ook is het weer tijd voor bollen. En om alvast in de stemming te komen kunt u zich aanmelden voor de workshops “Bollenmand vullen”.

Door het Coronavirus en de noodzakelijke maatregelen is de actie “RABO Clubsupport” uitgesteld. Gelukkig gaat deze actie nu wel van start en staat in deze nieuwsbrief de uitnodiging om te gaan stemmen.

En nog verder vooruit;  er is een nieuwe datum voor de bloemdemo van Hans Zijlstra!

En met al deze mooie vooruitzichten wenst het bestuur U een mooie nazomer toe, met een goede gezondheid en graag tot ziens in september!

Hartelijke groet,Tineke Ebbens.

 

De afspraken m.b.t. de lezingen tijdens Corona:

Vooraf: iedere deelnemer aan onze activiteiten is geheel verantwoordelijk voor zich zelf! Bij verkoudheid en andere verdachte klachten blijft u thuis. Dit wordt vooraf in de aankondigingen / nieuwsflits e.d. vermeld. De gezondheidscheck doet iedereen thuis.

Let u a.u.b. op een eventuele verplichting van een mondkapje.

Peter, de beheerder van het Rozenpaviljoen is verantwoordelijk voor de zaalindeling (aantal bezoekers maximaal 50 ) en looproutes. Gebruik van toiletten kan als normaal, alleen gedoseerd! Dus niet meerdere mensen tegelijk naar het toilet of in het halletje staan te wachten.

Maakt u a.u.b. gebruik van de ontsmettingsmiddelen.

Peter deelt de koffie/thee uit aan diegene, die dat wil en op dezelfde manier zoals we het gewend waren. De bezoekers gaan gedoseerd naar het uitdeelpunt.

In de pauze gaat het net zo. Het enige verschil is: dat de bezoekers gedoseerd hun consumptie halen.

  • Semper Florens (SF) verzorgt de uitnodigingen aan de leden. Deze en hun gezinsleden hebben voorrang.
  • SF geeft aan hoeveel bezoekers er kunnen komen en registreert de bezoekers.
  • Men kan zich tot op de dag voorafgaand aan de lezing/activiteit aanmelden. (Tot 20.00 uur) Als er ruimte is kunnen ook niet aangemelde leden naar binnen, maar deze moeten zich bij binnenkomst registreren. (naam en adres)
  • We willen graag dat zoveel mogelijk leden deel kunnen nemen. Als er meer aanmeldingen zijn legt het bestuur een wachtlijst aan.
  • Wachtenden hebben voorrang bij de eerstvolgende lezing. (Dit geldt ook voor de bloemschikavonden.)
  • Als er veel mensen tegelijk komen, wacht u dan buiten totdat er ruimte is om te gaan zitten.
  • Na afloop krijgen de bezoekers aanwijzingen hoe de zaal weer te verlaten.

Op de dag van de lezing geven we het aantal bezoekers aan Peter door.

In overleg met Peter regelt het bestuur dat de leden wegwijs de zaal binnenkomen en begeleidt hen naar hun plek.

Het bestuur ziet toe op het gedrag van de leden. Zo nodig geeft het bestuur aanwijzingen en de voorzitter noemt in het openingswoord en z.n. voor de pauze de afspraken nogmaals.

Activiteiten ”Semper Florens” september 2020 t/m januari 2021

Woensdag 16 september Jan Dijkstra.   Schaduwplanten en grassen

Opgave uiterlijk dinsdag 15 september 20.00 uur bij:
watzebokma(at)hotmail.com   of 0597-591688

Jan Dijkstra van kwekerij en kijktuin Aan de Dijk in het Groningse Oude Schip is gespecialiseerd in vele schaduwplanten en grassen. Hij laat aan de hand van beelden de mogelijkheden en toepassingen van schaduwplanten zien. Want een tuin op het noorden, een tuin met veel bomen en heesters, voor veel tuinbezitters is de schaduw in de tuin een probleem. De planten willen niet groeien of niet bloeien, het is te droog of te nat. Toch zijn er verrassend veel mogelijkheden om ook een schaduw tuin aantrekkelijk en spannend te maken. Oorspronkelijk was Aan de Dijk een grassen en bamboe kwekerij, maar inmiddels zijn vaste planten en dan in het bijzonder blad en schaduwplanten o.a. Disporum, Rodgersia, Arisaema, Podophyllum en vele varens een tweede specialiteit van de kwekerij. Vanuit deze specialiteit vertelt Jan ook het nodige over vele boeiende planten.

Hij neemt ook de planten mee die hij bespreekt. 

Verrassende Paadjes

Laat je tijdens de lezing verrassen door de beelden van tuin en kwekerij aan de Slapersdijk in het noordelijkste dorpje van Groningen. Smalle paadjes leiden je langs een dijk beplant met grassen en vaste planten. Een bamboebosje, een stobbentuin met schaduwplanten en varens zorgen voor een oase van rust en sfeer in het uitgestrekte vlakke Hogeland. Neem alvast een voorproefje op de lezing en kijk op de website van de kwekerij.

Een bezoek aan de kwekerij en kijktuin Aan De Dijk is zeker de moeite waard  U vindt er plantensoorten waar u enthousiast over kunt zijn vanwege hun luchtige sierlijkheid, de bijzondere bladvormen hun onverwoestbaarheid en de subtiele bloei. Botanische rariteiten en liefhebbersplanten groeien er ook!

Zaterdag 3 oktober, plantenruilmorgen

Onze plantenruilmorgen gaat door.. Deze is op zaterdag 3 oktober bij Elly Bosman, Morigerweg 24, Blijham.  Aanvang 10.00 uur

Rond deze tijd van het jaar (september) beginnen de meeste tuiniers al weer  met het ordenen van de borders. Alle planten, die u over hebt, kunt u misschien wel ruilen voor dát plantje waar u al lang naar zoekt. Wilt u de planten die u aanbiedt zoveel mogelijk in een pot zetten en als het kan van de naam voorzien? Vanaf tien uur kunt u de planten uitstallen en is er een kopje koffie met wat lekkers er bij. Vanaf half elf gaan we los!

Dat alles op de voor dit moment geldende “gepaste afstand”.

Dinsdag 13 oktober Herfstworkshop bloemschikken

Op dit moment is nog niet bekend of en hoe het bloemschikken in de Boschpoort mogelijk is. Noteert u deze data onder voorbehoud. Nadere informatie volgt in de loop van september, o.a. via een nieuwsflits.

Woensdag 16 december Kerstworkshop bloemschikken

Op dit moment is nog niet bekend of en hoe het bloemschikken in de Boschpoort mogelijk is. Noteert u deze data onder voorbehoud. Nadere informatie volgt in de loop van september, o.a. via een nieuwsflits.

Woensdag 14 oktober. Geert Borgonje. Cultuur en Natuur van Israël en Jordanië.

Opgave uiterlijk dinsdag 13 oktober 20.00 uur bij:
watzebokma(at)hotmail.com   of 0597-591688

 

Voor deze landen is het bijna onontkoombaar om met deze religieuze groepen zoals Joods, Christelijk en Mohammedaanse groepen kennis te maken. Hier ligt de bakermat van onze beschaving in het verleden. We zullen verschillende bekende Joodse en Christelijke plaatsen bezoeken, maar ook bv. Caesarea, Masada, Dode Zee, Meer van Galilea en Golan Hoogvlakte. In Jordanië de oude stad Jeras, in Amman,de Malik Abdallah Moskee, Amman Citadel en Textiel met sieradenmuseum. Verder de indrukwekkende burcht Al-Kerak Castle uit de 12eeeuw. Ook bezoeken we de oude geheime stad Petra via de nauwe kloof ‘De Siq’, naar de graftombe ‘De Schat’. Veel is te zien in het oude woestijnachtige landschap met bergformaties als de Wadi-Rum. We eindigen de reis in Eilat aan de Rode Zee.

Woensdag 21 óf donderdag 22 oktober. Excursie naar de Wormenkwekerij.

Zie hiervoor de tekst bij de advertentie van Gerben Mekelenkamp

Donderdag 19 november. Jaap Kloosterhuis. De Geheime Wadden, Rottumeroog en Rottumerplaat.

Opgave uiterlijk woensdag 18 november 20.00 uur bij:
watzebokma(at)hotmail.com   of 0597-591688

Op de hem kenmerkende wijze neemt Jaap Kloosterhuis ons mee naar Rottumeroog en Rottumerplaat, de enige Groningse Waddeneilanden, die zeer tot de verbeelding spreken. Niet in de laatste plaats omdat ‘je er niet mag komen’. Dat onbereikbare geeft deze eilanden een bijna mythische klank.

Helemaal onbereikbaar is, met name Rottumeroog, echter niet. Jaarlijks organiseert Staatsbosbeheer zogenaamde ‘Expeditie Rottumeroog’-excursies. Enkele keren per jaar verblijft Jaap op het eiland, o.a. als vogelwacht. We worden in beeld en verhaal meegenomen met zo’n excursie en Jaap vertelt verder over de geschiedenis, het heden en de toekomst van dit deel van de Oostelijke Waddenzee.

 

Eerste lezing 14 januari 2021

Donderdag 14 januari komt Wim Paul vd Ploeg met de lezing:"de magie van het tuinieren"

Verdere mededelingen volgen in de nieuwesbrief van Januari 2021

Woensdag 31 maart, demonstratie bloemschikken door Hans Zijlstra.

Locatie: Ubbo Emmius, Bovenburen 60, 9675 HH Winschoten

De demonstratie van dit jaar moest helaas worden afgezegd. Maar gelukkig er komt een herkansing en in 2021 zal “Pasen” het thema zijn. Verdere informatie volgt, maar reserveert u alvast deze datum. Deze bloemdemonstratie wordt gegeven door bloemstylist Hans Zijlstra uit Groningen.

 

Hans heeft in 2005 de bloemenwinkel aan de Eeldersingel in Groningen van zijn ouders overgenomen. Hij vertelt "mijn beste beslissing ooit". Hans timmert goed aan de weg en voert succesvol veel opdrachten uit in onze provincie en daarbuiten.

Workshop bloembollenmand of pot vullen.

Net als in eerdere jaren kunt u ook dit jaar weer deelnemen aan de workshops “Bloembollenmand vullen”.

Rika van Delden van kijktuin “Tuinfleur” heeft de volgende data voor u beschikbaar:

Di. 29 september van 10.30 – 12.00 uur en ’s middags van 13.30 uur - 15.00 uur

Wo. 30 september  10.30 uur – 12.00 uur

Vr. 2 oktober 10.30 uur – 12.00 uur

En ’s middags van 13.30 uur - 15.00 uur

 

De kosten bedragen € 20,-  per persoon voor de bollen en inclusief koffie/thee met wat lekkers

U moet wel zelf mand of pot meenemen

 

U kun zich per email opgeven bij: Tuinfleur@planet.nl

adres  Bezoektuin “Tuinfleur”

Nieuweweg 34

9682RM Oostwold

De ledenraad van Groei & Bloei

Vorig jaar rond deze tijd hebben we een oproep gedaan voor leden voor de landelijke ledenraad van Groei en Bloei. In november heeft de Algemene vergadering ingestemd met de structuurwijziging en dit jaar is de ledenraad samengesteld en van start gegaan. Met verheugend nieuws!

Het rayon Groningen heeft zijn twee vertegenwoordigers en dat zijn geworden:

Eveline Hilhorst, bestuurslid van de afdeling Groningen en ons aller

Edzo Ebbens van afdeling Winschoten. Beiden hebben ruime bestuurlijke ervaringen om de ledenraad mede vorm kunnen geven.

 

Succes gewenst!!

 

RABOBANK CLUBSUPPORT 2020

Rabobank Groninger Land stelt ook weer in 2020 een bedrag beschikbaar voor verenigingen en stichtingen. Ook Groei en Bloei, afd.Winschoten, Semper Florens doet hieraan mee!!

Over Rabo ClubSupport

De clubs en verenigingen van Nederland zijn ongelofelijk waardevol, omdat ze ons bij elkaar brengen. De verenigingen en stichtingen vormen het hart van onze samenleving. Daarom investeert Rabobank haar kennis, netwerk en een deel van de winst in clubs en verenigingen, zodat we met elkaar ons land - buurt voor buurt - sterker maken.

Met Rabo ClubSupport beslissen leden mee via welke clubs en verenigingen een deel van het coöperatief dividend wordt geïnvesteerd in de lokale samenleving.

De belangrijkste voorwaarde om te kunnen stemmen is dat men een bankrekening bij de RABObank heeft én dat men lid is van de RABObank.

Nog geen lid, klik dan op www.rabobank.nl/gl en ga naar de voordelen van het lidmaatschap/word lid van jouw bank. De voordelen van het (gratis) lidmaatschap:

         . Mee beslissen met uw bank

         . Ledenmagazine Rabo & Co

         . Aantrekkelijke ledenaanbiedingen

Hoe meer stemmen onze vereniging krijgt, hoe hoger de bijdrage voor onze vereniging.

Vanwege het coronavirus is deze actie verschoven naar oktober/november 2020.

Dus let op uw brievenbus. U ontvang per post een uitnodiging om te stemmen via een code.

 

Beste Groei en Bloei leden. Het is voor onze vereniging belangrijk om deze actie onder uw aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te werven. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken om onze activiteiten nog beter te kunnen invullen. In 2018 kregen we €689,89 en in 2019 hadden we 98 stemmen die goed waren voor 775,37 euro, dus we zitten in een stijgende lijn en dit willen we graag zou houden.

Het zou fantastisch zijn als vele leden hun stem of meerdere stemmen (zou nog mooier zijn!) geven aan Groei en Bloei, afd.Winschoten tijdens de RABObank ClubSupport.

Beste bloemschikkers

De Regio kampioenschappen bloemschikken van dit jaar zijn door de Corona overal afgelast. Dat is natuurlijk heel begrijpelijk en ook jammer.Alle officiële regiowedstrijden zijn nu verplaatst naar 2021. Dat duurt zeker nog een hele tijd, maar… 


De ZNKB werkgroep wil jullie toch ook dit jaar nog uitnodigen om mee te doen met een alternatieve wedstrijd. Na de drive-thru restaurants, drive-thru Corona-test-straat is nu het tijd voor een

drive-thru bloemschikwedstrijd op zondag 1 november 2020

We zijn nog druk bezig met de verdere uitwerking van dit concept maar dit kun je verwachten;

Je maakt thuis je arrangement en brengt dit met de auto naar de wedstrijdlocatie. Bij aankomst plaats je je werkstuk op een tafel en krijg je even tijd om hetgeen tijdens de autorit verschoven is te herschikken. De jury gaat je werkstuk beoordelen op de bekende onderdelen: uitbeelding van het thema, technische uitvoering en totaal indruk. Jij krijgt een kopje koffie of thee maar ook de gelegenheid om met jury in gesprek te gaan over jouw arrangement. Na de beoordeling neem je je arrangement weer mee naar huis.

De werkgroep zorgt ervoor dat de wedstrijd volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM verloopt. De 1,5 m is bij deze drive-thru wedstrijd sowieso gewaarborgd.

Een belangrijk onderdeel van een bloemschikwedstrijd is elkaar inspireren. Ook dit aspect gaan we realiseren maar dan online door gebruik te maken van social media.

We verwachten voor de organisatie van deze dag een vergoeding te moeten vragen van €7,50 voor het huren van een ruimte en de koffie/thee.

Ga jij de uitdaging aan?

Stuur een mail naar znkbloemschikken(at)gmail.com. Je komt dan op de maillijst te staan zodat je als eerst op de hoogte bent van nieuwe informatie als waar wordt de wedstrijd gehouden, wanneer kun je je inschrijven, het wedstrijdreglement en niet te vergeten het thema. Over de laatste kunnen we al tipje van de sluier oplichten, Halloween is het hoofdthema.

Aan het einde van de dag laten we de jury via Social Media een korte samenvatting geven en worden de prijswinnaars bekend gemaakt.

Hartelijke groet,

Hélène Emmen, wedstrijdadministratie, Werkgroep ZNK Bloemschikken

 

Excursie bij de fam. Mekelenkamp “de wormenkwekerij”.

Tijdens deze excursie maakt u kennis met de wormenkwekerij in bedrijf en kunnen we zien hoe de wormen worden gekweekt en waarvoor ze worden gebruikt.

In deze branche zijn er innoverende ontwikkelingen en Gerben kan ons daar over vertellen.

Er kunnen deze avond ongeveer 20 personen deelnemen en de datum wordt woensdag of donderdag 21 / 22 oktober. Hopelijk kunnen we in septemberlezing de definitieve datum doorgeven en vooraf komt er nog een nieuwsflits met de informatie voor het opgeven.

Want opgeven is wel noodzakelijk, voor het aantal deelnemers en als registratie wie er in een groep bij elkaar komen. Uiteraard moeten we een klein voorbehoud maken voor het geval dat de  Coronamaatregelen anders beslissen.

Vooraf aanmelden bij Watzebokma(at)hotmail.com of 0597-591688

 

 

 

Bedankje:

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat dhr. v.d. Wal is gestopt met zijn bedrijf en dit heeft overgedaan aan de firma Vertisol.

We willen “de Vries “ beplantingen van harte bedanken voor het jarenlang trouw sponsoren van onze vereniging. Het bestuur wenst de dhr. v.d. Wal alle goeds voor de komende jaren en voor zijn medewerkers prettig en goed werk bij Vertisol.

Nieuwe leden van Semper Florens

We mogen verwelkomen:

Mw. Mariëtte Müller              Nieuw Beerta

Mw. Tine Blom                      Grossheide (Dtsl)

Van harte welkom en we hopen u vaak een keer tegen te komen bij onze lezingen en andere activiteiten.

Nog even dit.

Krijgt u de nieuwsbrief niet digitaal maar wilt u dit wel, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij: Watze Bokma, e-mail: watzebokma(at)hotmail.com

Krijgt u de nieuwsflitsen nog niet? Hiervoor kunt u zich melden via info(at)winschoten.groei.nl

De  wet op de privacy.  U kunt uw opzegging of opgave voor mailberichten en / of de digitale nieuwsbrief mailen naar info(at)winschoten.groei.nl  Of: albertgringhuis(at)ziggo.nl

Activiteiten bij de buren:

Veendam: 

Afdeling Veendam heeft helaas problemen met de locatie vanwege de Coronamaatregelen en kan voorlopig geen lezingen organiseren.

 

Stadskanaal:

28 oktober, het arboretum en bijzondere planten door Wiecher Huisman

1 december Vogels in de winter, door Geert de Vries

 

Midden-Groningen (Hoogezand e.o.)

Afdeling Midden - Groningen heeft nog geen lezingen in het vooruitzicht

 

Appingedam - Delfzijl:

Ook hier moet de website nog worden bijgewerkt.

 

Zie voor locatie en aanvangstijden de website van betreffende afdeling.

www.plaats.groei.nl  (wij hebben www.winschoten.groei.nl)

Semper Florens Groei & Bloei Afdeling Winschoten en Omstreken

Voorzitter

Tineke Ebbens

Telefoon 0597-551245

e-mail  j.h.h.ebbens(at)ziggo.nl
 

Secretaris

Watze Bokma,

Telefoon 0597-591688

e-mail  watzebokma(at)hotmail.com

 

Penningmeester

Gerda Mellema,

Telefoon 0597-612094

e-mail  gerda.p.mellema(at)kpnmail.nl

 

Bestuurslid en bloemschikcoördinator

Elly Bosman-Bol,

Telefoon 0597-562634

e-mail  gerriebosman(at)planet.nl

 

Bestuurslid en ledenadministratie

Albert Gringhuis

Telefoon 0597-420471

e-mail  albertgringhuis(at)ziggo.nl

 

De Website

Webmaster Giny Bokma-Brons, e-mail:    info@winschoten.groei.nl 

De website vindt u op  www.winschoten.groei.nl

 

De ledenavonden worden gehouden in het Rozenpaviljoen te Winschoten en beginnen om 19.30 uur.

Kopij

De kopij voor het januarinummer moet vóór donderdag 17 december 2020 bij de secretaris binnen zijn. watzebokma(at)hotmail.com