Winschoten

Nieuwsbrief mei 2021 – september 2021

Semper Florens

Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde

Afdeling Winschoten en Omstreken

 

 Van de voorzitter

Beste Tuinvrienden!

Dit is alweer de 4de Nieuwsbrief op rij in coronatijd! Nog steeds kunnen we onze activiteiten zoals de bijeenkomsten in het Rozenpaviljoen, die van de tuinclubs, het doen van de Oost-Groninger bollenroute en veel zaken niet uitvoeren. Helaas!

Eén ding dat wel coronaproef was, waren de bezigheden in eigen tuin. Wat een genot om daar alle beschikbare tijd in te kunnen steken. En wat een voorrecht om onder deze beperkende omstandigheden een tuin te bezitten!

Nu midden in het prachtig ontluikende voorjaar kijken we uit naar al het moois, wat er de komende periode in onze tuinen te beleven valt. Het lijkt erop dat er meer licht aan het einde van de tunnel komt door de toename van de vaccinaties. Mede daardoor hopen we op meer versoepeling, zodat ook de tuinenestafette door kan gaan. Dit is juist een gelegenheid om elkaar te kunnen treffen! Daarna kijken we uit, indien mogelijk, naar onze bijeenkomst in september.

Toen ik ergens het onderstaande stuk las, dacht ik: dit wil ik in mijn voorwoord gebruiken, omdat deze wijze woorden zo toepasbaar zijn op ons leven.

Het bestuur wenst U in alle opzichten een zonnige zomer toe!
Tineke Ebbens, voorzitter.

“Advies van een boom”

Laat een frisse wind door je bol waaien
Sta stevig en rechtop
Laat je niet kaal plukken
Groei en bloei je hele leven
Laat los wat je niet meer nodig hebt
Drink veel water
Vergeet niet waar je wortels “je roots” liggen
Wees buigzaam, maar laat je niet breken
Wees tevreden met je natuurlijke schoonheid

Haal je voedsel zoveel mogelijk vers uit de natuur, daar pluk je de vruchten van
Je takken kunnen ver reiken als je wortels diep verankerd zijn
Bied een schuilplek voor hen die het nodig hebben en
Geniet van het uitzicht.

Tineke
 


De aanpassingen m.b.t. activiteiten tijdens Corona:

De stand van zaken begin mei 2021;

Zoals het er nu voorstaat is het mogelijk dat de Open Tuinen Weekenden door kunnen gaan. Uiteraard onder het voorbehoud van de mogelijkheden op dat moment en passend binnen de dan geldende richtlijnen van het RIVM. Houd u daarom de nieuwsflitsen in de gaten en kijkt u, voordat u ergens naar toe wilt, op de website van de tuinestafette: www.opentuinenestafettegroningen.nl.

Ook de website van onze afdeling houden we actueel wat betreft het programma en het al dan niet doorgaan van een activiteit.

We hebben een voorzichtige hoop dat onze eerste lezing van het nieuwe seizoen op 15 september door kan gaan. Daarover krijgt u tegen die tijd apart bericht. En we hopen dat onze vaste locatie, het Rozenpaviljoen weer open is. Maar het kan zijn dat we tijdelijk een andere locatie moeten zoeken. Een andere locatie omdat het bestuur vindt dat we zoveel als mogelijk de activiteiten door willen laten gaan.

Over het programma en de gang van zaken tijdens de lezingen vindt u elders in deze nieuwsbrief meer informatie.


Open Tuinen Weekenden 2021

In 2020 was Semper Florens begin juli aan de beurt. Er waren toen door de beperkende maatregelen niet veel tuinen open, maar de tuineigenaren die wel meededen waren positief. Zoals u ziet is het opentuinenweekend voor Winschoten nu op 7 en 8 augustus. Hopelijk kunnen we weer met een gerust hart genieten van onze mooie tuinen.


Informatie over de Open Tuinen Estafette 2021.

De gidsen en de folders zijn gedrukt en ze worden gelijk met deze nieuwsbrief verspreid.
De website www.opentuinenestafettegroningen.nl heeft een update ondergaan en is sinds kort weer in de lucht.

Op de website staan alle tuinen vermeld, met onder elke tuin alle openingsdagen.
Het weekend van Groningen is verschoven naar 14 en 15 augustus, omdat een Open Tuinen weekend een evenement is en die tot 1 juni verboden zijn.

Er was dit jaar geen gezamenlijke “aftrap” in Groningen.

Data Open Tuinen Weekenden:

Stadskanaal                                             12 en 13 juni
Landelijk weekend                                  19 en 20 juni
Midden-Groningen met Veendam          3 en 4 juli
Appingedam/Delfzijl                                24 en 25 juli
Winschoten                                             7 en 8 augustus
Groningen                                                14 en 15 augustus
Haren/Eelde                                             21 en 22 augustus

 

De RIVM-richtlijnen

Ook nu gelden er voor de Open Tuinen Weekenden weer dezelfde RIVM-maatregelen als vorig jaar, tenzij er meer verspoeling komt.
De RIVM-richtlijnen zijn:
Bezoekers dienen zich aan de onderstaande richtlijnen te houden:
• Er is een looproute, aan de ene kant gaat u de tuin in en aan de andere kant gaat u er weer uit.
• Houd 1,5 meter afstand tot een ander, desnoods even wachten tot er verder gelopen kan worden.
• Geen toiletbezoek
• Ga alleen of met een huisgenoot op pad.
• Er wordt geen koffie/thee geschonken
• En als het te druk wordt in de tuin? Wacht dan even tot er weer voldoende ruimte is.
Het is traditie om voor de open tuinendagen van G & B geen entree te vragen. Bezoekers die toch iets willen doen kunnen dat vrijwillig bij de
tuineigenaren achterlaten.


Tuinencommissie Semper Florens:
Albert Gringhuis, Rosa Caninalaan 16, 9674 ED Winschoten, albertgringhuis@ziggo.nl, 0597-420471
Jannie Bos, St Vitusholt 86, 9673AK Winschoten, info@wubsbos.nl, 0597-420896
 Activiteiten ”Semper Florens” mei 2021 t/m september 2021

Woensdag 15 september, Mieke Willebrands, “de Kracht van Kruiden”

Onder het genot van een kopje kruidenthee proeven we de smaak van de lente en zomer. Aan de hand van oogstrelende dia’s van de kruiden in en om Mieke’s Kruidentuin vertelt Mieke niet alleen over hoe je ze in de tuin kunt kweken en oogsten maar ook over hun talloze toepassings-mogelijkheden: inspirerende keukentips en recepten, handige remedies bij kleine ongemakken en  hoe je zelf bijvoorbeeld kruidenoliën en bloemensiropen kunt maken.

De natuur biedt ons een eindeloos assortiment wilde en gekweekte kruiden, zij zijn niet alleen mooi om te zien en lekker om te ruiken maar door hun bijzondere smaken en hoge gehaltes aan vitaminen en mineralen ook lekker in de keuken en goed voor de gezondheid.

Er worden verschillende soorten kruidenthee gezet!

Sinds 1975 werkt Mieke Willebrands met kruiden. In dat jaar richtte zij samen met haar partner Bob ‘Midgard Kruidentuin’ op. Jarenlang waren de heerlijke kruidentheeën  in de mooie 6-hoekige doosjes evenals de kruidenoliën en bloemensiropen overal in de Nederlandse natuurvoedingswinkels te vinden. Na 31 jaar ging Bob met pensioen en werd het tijd om alle kennis en ervaring door te geven. En dat mogen we in deze lezing ervaren.

Opgave uiterlijk dinsdag 14 september tot 20.00 uur bij:
Gerda Mellema, gerda.p.mellema@kpnmail.nl tel.nr.: 0597-612094
(En volg a.u.b. onze aanwijzingen op. Deze ziet op pagina 14 van deze nieuwsbrief.)
 

Zaterdag 2 oktober Plantenruildag 2021

Om alvast te noteren. 2 oktober is er onze traditionele plantenruildag in de tuin van de familie Bosman. Vorig jaar was dat met de toen geldende maatregelen goed te doen en we verwachten dat het ook dit jaar rekening houdend met de dan geldende maatregelen door kan gaan. Het adres is: Morigerweg 24, Blijham.  Aanvang 10.00 uur

De meeste tuiniers beginnen ergens in september al weer  met het ordenen van de borders. Alle planten, die u over hebt, kunt u misschien wel ruilen voor dát plantje waar u al lang naar zoekt. Wilt u de planten die u aanbiedt zoveel mogelijk in een pot zetten en als het kan van de naam voorzien? Vanaf tien uur kunt u de planten uitstallen en is er een kopje koffie met wat lekkers er bij. Vanaf half elf gaan we los!

Verdere informatie volgt in de nieuwsbrief van  oktober, de nieuwsflitsen en de agenda op onze website. www.winschoten.groei.nl

Bloemschikdemonstratie, vooraankondiging

We blijven goed overleg met Hans Zijlstra houden. Er is weer een nieuwe afspraak gemaakt en wel voor woensdag  20 oktober 2021.

Dan vindt plaats: De demonstratie bloemschikken door Hans Zijlstra. Locatie: Kerkgebouw “de Ontmoeting” Kerklaan 32 in Scheemda

Op deze woensdag staat de herkansing van de grootse bloemdemonstratie gepland en hopen we weer dat bloemstylist Hans Zijlstra uit Groningen, nu wel naar ons toe kan komen.

Hans heeft in 2005 de bloemenwinkel aan de Eeldersingel in Groningen van zijn ouders overgenomen. Hij vertelt "mijn beste beslissing ooit". Hans timmert goed aan de weg en voert succesvol veel opdrachten uit in onze provincie en daarbuiten.

Voorjaar 2019 heeft hij deelgenomen aan de Interflora World Cup in Philadelphia.

En nu zal hij ons in grote zaal van de “Ontmoeting” te Scheemda komen verrassen met een spetterende bloemdemonstratie. En het voordeel in deze zaal is dat er een goede ventilatie is en dat we via de beamer mee kunnen kijken. Noteert u deze datum vast in uw agenda, nadere gegevens komen in onze volgende nieuwsbrief,  via onze nieuwsflits en de website. Ook over de wijze van reserveren.  Komt allen!


Afhandelen van onze jaarstukken.

Normaal gesproken zouden we in onze jaarvergadering het jaarverslag en het financieel verslag met de aanwezige leden hebben besproken en vastgesteld. Dat is helaas niet gelukt.

Wel is het jaarverslag gepresenteerd in de nieuwsbrief van januari en heeft de kascommissie de kas gecontroleerd en in orde bevonden.

Het bestuur stelt voor om het jaarverslag vast te stellen per datum van 1 juni. Leden die dit niet hebben kunnen lezen kunnen alsnog een exemplaar bij de secretaris opvragen. Zonder reacties op dit verslag gaat het bestuur ervan uit dat het verslag is goedgekeurd.

 

Het financieel verslag:

“Hierbij stuur ik een verklaring over de  kascontrole van Groei en Bloei, afdeling Winschoten, die heeft plaats gevonden op 29 maart j.l

Op 29 maart 2021 heeft de kascommissie van Groei en Bloei, bestaande uit de heren P. van Vegten  en A.Trenning (reservelid) ,ten huize van P.van Vegten te Scheemda, het financieel verslag 2020 van de vereniging Groei en Bloei, afdeling Winschoten, gecontroleerd.

Het door penningmeester mevrouw Gerda Mellema opgestelde verslag  was prima in orde en de kascommissie stelt voor haar decharge te verlenen en hartelijk te danken voor haar werk."

met vriendelijke groet, Peter van Vegten

*Voor vragen over dit verslag kunt u zich richten tot de penningmeester mevrouw Gerda Mellema en met uw instemming neemt het bestuur het voorstel tot decharge over van de kascommissie. Direct na 1 juni informeert het bestuur het landelijk hoofdbestuur over deze afhandeling.

 


Tuinclubs:

Als tuineigenaar heb ik (WB) al vroeg in het jaar afzeggingen gekregen voor bezoek van tuinclubs. Het was en is te onzeker om afspraken te plannen. Dat zal voor onze eigen tuinclubs, tuinclub “Passiebloem”, “de Toenstruuners” en “Oxalis“ niet anders zijn. Het bestuur hoopt dat jullie er toch nog een keer op uit kunnen en anders noodgedwongen individueel op stap. En dan maar hopen dat het volgend jaar beter gaat.“HET TUINPAD OP - IN NACHBARS GARTEN”

Deze vereniging zet zich in voor het openstellen van bezienswaardige particuliere tuinen en het onder de aandacht brengen van bijzondere openbare tuinen en parken in Groningen, Drenthe en noordwest Duitsland. De basis voor deze ‘bloeiende’ en grensoverschrijdende organisatie werd in 1984 gelegd.

Tweejaarlijks wordt een tweetalige kleurrijke tuinengids uitgegeven op A5 formaat. De gids bevat informatie over alle 120 aangesloten tuinen en van elke tuin een kleurenfoto. Tevens organiseert de stichting zgn. ‘tuinenmarathons’ (lente, zomer, herfst). Tijdens deze weekenden zijn een groot aantal tuinen zonder afspraak te bezoeken. Op www.hettuinpadop.nl staan de deelnemende tuinen. Daar is ook de tuinengids te bestellen.

 

Open dagen in 2021 onder voorbehoud en volgens de dan geldende richtlijnen:

  • de zomertuinenmarathon in Duitsland op 19 & 20 juni, 
  • de zomertuinenmarathon in Groningen en Drenthe op 26 & 27 juni en tot slot de herfsttuinenmarathon op 2 & 3 oktober

Gardenista 2021

Gardenista is hét groenfestival in Nederland dat in 2019 voor de eerste keer succesvol werd georganiseerd en enthousiast is ontvangen door een breed publiek. Met maar liefst 15.000 bezoekers was het festival in één klap toonaangevend. Voor de tweede editie in 2021 ben je van 22 t/m 26 september van harte welkom op de historische buitenplaats Den Alerdinck te Laag Zuthem (bij Zwolle). De organisatie is er trots op om het festival op deze mooie buitenplaats te mogen organiseren. Het landgoed biedt fantastische mogelijkheden voor een groenfestival waarbij alle zintuigen geprikkeld worden. En biedt uiteraard voldoende ruimte om de Covid-19 RIVM richtlijnen te hanteren.

In de komende maanden krijgt het festival dan ook langzaam maar zeker kleur en wordt de buitenplaats ingericht voor de tweede editie van Gardenista. Nieuwsgierig naar deze bijzondere locatie? Neem vast een kijkje op www.alerdinck.nl. Naast het inrichten van de buitenplaats wordt de website van Gardenista ook regelmatig ge-updatet. Het is dus aan te raden onze website vaak te bezoeken. Als je je aanmeldt voor de Gardenista Nieuwsbrief, dan word je op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen van het festival.

Tickets kopen kan al. Hoe leuk is het om nu al een ticket te hebben voor dit festival. Je kunt maar beter verzekerd zijn van een plekje… Tickets zijn online te koop via de website van Gardenista.

Zie: https://gardenista.nl/ Ook wat betreft aanpassingen in het programma wegens veranderende Coronamaatregelen.


WORKSHOP BOLLENMAND OF POT VULLEN

GEORGANISEERT DOOR:

TUINFLEUR en wel op

Dinsdag 28-9-2021 ------- 13.30/15.30 uur

Woensdag 29-9-2021 ---- 13.30/15.30 uur

Donderdag 30-9-2021-----13.30/15.30 uur

Vrijdag 1-10-2021----------13.30/15.30 uur

Zaterdag 2-10-2021--------10.00/11.30 uur

De kosten bedragen 20,00 euro, inclusief koffie/thee met wat lekkers

en gratis toegang tot de tuin

Zelf een mand of pot meenemen

Opgave kan per email: tuinfleur@planet.nl


60 jaar Semper Florens

Op 12 maart 2022 is het alweer 60 jaar geleden dat de afdeling Groei & en Bloei van Winschoten en omstreken werd opgericht. Kort na de oprichting werd gekozen voor de naam “Semper Florens”. Dit heugelijke feit willen we samen herdenken en vieren op zaterdag 12 maart. Die dag mag u alvast vrijhouden. Binnen het bestuur is er al wat over nagedacht over de mogelijkheden en in de loop van dit jaar gaan we daar verder invulling aan geven.


Nieuwe leden van Semper Florens

We mogen verwelkomen:
Mw. H. Hamelink Oude Pekela
Mw. H. Bergman Blijham
Mw. C. Bruinsma Blauwestad
Mw. M. de Bruine Winschoten

Van harte welkom en we hopen u vaak een keer tegen te komen bij onze lezingen en andere activiteiten.

Krijgt u de nieuwsbrief niet digitaal maar wilt u dit wel, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij: Watze Bokma, e-mail:
watzebokma@hotmail.com
Krijgt u de nieuwsflitsen nog niet? Hiervoor kunt u zich melden via info@winschoten.groei.nl

De wet op de privacy. U kunt uw opzegging of opgave voor mailberichten en/of de digitale nieuwsbrief mailen naar
info@winschoten.groei.nl    Of: albertgringhuis@ziggo.nl


Jubilea!

Als we binnen de vereniging weet hebben van een jubileum wordt daar vaak op één of andere manier aandacht aan geschonken.

Deze keer 2 leden die 50 jaar lid zijn van onze vereniging. Tineke Ebbens en Joke Edens werden door onze penningmeester Gerda Mellema, op de fiets, verrast met een cadeaubon. Beide leden waren en zijn actief voor onze vereniging dus een felicitatie én een woord van dank zijn zeker op zijn plaats.


Activiteiten bij de buren:

Op dit moment is bij geen van de andere afdelingen iets bekend over het jaarprogramma.

Bv; Alle activiteiten van Stadskanaal zijn voorlopig stilgelegd. Na versoepeling van de Coronamaatregelen bekijkt men wat er alsnog mogelijk is. Zie de website www.stadskanaal.groei.nl
Zie voor locatie en aanvangstijden de website van betreffende afdeling.
www.plaats.groei.nl (wij hebben www.winschoten.groei.nl)
En voor deze zomer natuurlijk www.opentuinenestafettegroningen.nl.


Floriade Expo 2022

Op de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 in Almere geniet je van 14 april t/m 9 oktober 2022 een half jaar lang van groen. Hier ontdek je groene oplossingen van innovators en slimmeriken die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken. En je geniet van de geur en kleur van bloemen, planten, groenten en fruit. Duik in het thema ‘Growing Green Cities’ en maak kennis met ontwikkelingen op het gebied van groen, voedsel, gezondheid en energie. Floriade vindt slechts één keer in de 10 jaar plaats. Mis deze kans niet!

 

En neem alvast een voorproefje op: https://floriade.com/nl/

Groei&Bloei en de Floriade

Op dit moment zijn actief de o.a. werkgroepen Floriade en G&B 150 jaar. In de loop van dit jaar zijn concrete aanbevelingen en adviezen te verwachten. Voor wat de Floriade betreft kan worden gemeld dat studenten van Van Hall Larenstein al interessante voorstellen hebben gedaan voor de aanwezigheid van ons op de Floriade 2022 in Almere.  Met de directie van de Floriade zullen de voorstellen worden besproken en op uitvoeringskansen worden beoordeeld. Wordt vervolgd!


Gang van zaken bij de lezingen

Vooraf: iedere deelnemer aan onze activiteiten is geheel verantwoordelijk voor zich zelf! Bij verkoudheid en andere verdachte klachten blijft u thuis. Dit wordt vooraf in de aankondigingen / nieuwsflits e.d. vermeld. De gezondheidscheck doet iedereen thuis.

Let u a.u.b. op de verplichting van een mondkapje bij binnenkomst. Als u op uw plaats zit kunt u dit afdoen.

Peter, de beheerder van het Rozenpaviljoen is verantwoordelijk voor de zaalindeling (aantal bezoekers waarschijnlijk maximaal 30 ) en looproutes. Gebruik van toiletten kan als normaal, alleen gedoseerd! Dus niet meerdere mensen tegelijk naar het toilet of in het halletje staan te wachten.

Maakt u a.u.b. gebruik van de ontsmettingsmiddelen.

Peter deelt de koffie/thee uit aan diegene, die dat wil en op dezelfde manier zoals we het gewend waren. De bezoekers gaan gedoseerd naar het uitdeelpunt.

In de pauze gaat het net zo. Het enige verschil is: dat de bezoekers gedoseerd hun consumptie halen.

  • Semper Florens (SF) verzorgt de uitnodigingen aan de leden. Deze en hun gezinsleden hebben voorrang.
  • SF geeft aan hoeveel bezoekers er kunnen komen en registreert de bezoekers.
  • Men kan zich tot op de dag voorafgaand aan de lezing/activiteit aanmelden. (Tot 20.00 uur) Als er ruimte is kunnen ook niet aangemelde leden naar binnen, maar deze moeten zich bij binnenkomst registreren. (naam en adres)
  • We willen graag dat zoveel mogelijk leden deel kunnen nemen. Als er meer aanmeldingen zijn legt het bestuur een wachtlijst aan.
  • Wachtenden (leden!) hebben voorrang bij de eerstvolgende lezing. (Dit geldt ook voor de bloemschikavonden.)
  • Als er veel mensen tegelijk komen, wacht u dan buiten totdat er ruimte is om te gaan zitten.
  • Na afloop krijgen de bezoekers aanwijzingen hoe de zaal weer te verlaten.

Op de dag van de lezing geven we het aantal bezoekers aan Peter door.

In overleg met Peter regelt het bestuur dat de leden wegwijs de zaal binnenkomen en begeleidt hen naar hun plek.

Het bestuur ziet toe op het gedrag van de leden. Zo nodig geeft het bestuur aanwijzingen en de voorzitter noemt in het openingswoord en z.n. voor de pauze de afspraken nogmaals.

 

 


Semper Florens Groei & Bloei Afdeling Winschoten en Omstreken

Voorzitter

Tineke Ebbens

Telefoon 0597-551245

e-mail  j.h.h.ebbens(at)ziggo.nl
 

Secretaris

Watze Bokma,

Telefoon 0597-591688

e-mail  watzebokma(at)hotmail.com

 

Penningmeester

Gerda Mellema,

Telefoon 0597-612094

e-mail  gerda.p.mellema(at)kpnmail.nl

 

Bestuurslid en bloemschikcoördinator

Elly Bosman-Bol,

Telefoon 0597-562634

e-mail  gerriebosman(at)planet.nl

 

Bestuurslid en ledenadministratie

Albert Gringhuis

Telefoon 0597-420471

e-mail  albertgringhuis(at)ziggo.nl

 

De Website

Webmaster Giny Bokma-Brons, e-mail:    info@winschoten.groei.nl 

De website vindt u op  www.winschoten.groei.nl

 

De ledenavonden worden gehouden in het Rozenpaviljoen te Winschoten en beginnen om 19.30 uur.

 

Kopij

De kopij voor het september-oktober nummer moet vóór zaterdag  25 september 2021 bij de secretaris binnen zijn. watzebokma(at)hotmail.com