Winschoten

voorjaarsdemonstratie bloemschikken

ZATERDAG 22 februari 2020  14.00 uur

BLOEMSTYLISTE KIM VAN HES

Multifunctioneel centrum De Wier

De Telle 21

9247 AA Ureterp

ENTREE € 3,50 voor leden Groei & Bloei en € 5,-- voor niet leden

Zaal open vanaf 13.00 uur

Er worden loten verkocht met gemaakte werkstukken van Kim als prijzen.

Informatie Groei & Bloei afd. Drachten en omgeving

( 0512-342771 of e-mail info@drachten.groei.nl