Winschoten

bloemschikken olv Lineke Hummel

Afdeling:

Winschoten

Datum:

13-12-2023


Kosten:

€ € 34,00 voor 3 lessen, € 13,00 per les

Kosten lid:

€ € 28,00 voor 3 lessen, € 10,00 per les

Locatie:


Voor het hele blok van 3 lessen zijn de kosten voor Groei&Bloei leden €28,00. Niet-leden betalen € 34,00.

U kunt ook kiezen voor 1 of 2 lessen. Dan zijn de kosten € 10,00 per les voor leden en € 13,00 per les voor niet-leden.

Aanmelding tot uiterlijk 1 september bij Ineke Essing: essing.ineke(at)gmail.com met vermelding van uw keuze voor het blok van 3 lessen of welke avond(en). Bellen of een WhatsApp-bericht sturen kan ook: 06 20920222.

Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op rekening:

NL 91 RABO 0351 7533 97 ten name van K.M.T.P. afd. Winschoten e.o. met vermelding van “blok” of “avond”.